Oppgangen sist uke var godt balansert med stigende volum gjennom uken, og både torsdag og fredag ble det omsatt aksjer for mer enn 6 milliarder kroner.Hovedindeksen steg 2,5 prosent sist uke, men indeksen er likevel ned 16,55 prosent i år og ned 2,3 prosent siden i fjor på samme tid. Så langt i september er hovedindeksen fremdeles også ned 2,3 prosent.
Opp til 400 eller ned til 300? Stort chartVidere opp hvis ....forutsatt at RSI holder seg over 50-nivået og bryter den fallende sekundærtrenden i RSI-chartet.
50-nivået i RSI-chartet ble brutt mot slutten av uken, men fremdeles gjenstår bruddet på topplinjen i den fallende sekundærtrenden i RSI-chartet. Et bruddd opp vil signalisere økt stigningstakt og da kan hovedindeksen fort hoppe opp mot nettopp 395 - 400, men slik chartet nå fremstår kan dette bli et vanskelig nivå å bryte gjennom.Brudd på 376 og 380 må komme på stigende volum for å signalisere videre oppgang mot 395 - 400.De kristiske nivåene på nedsiden er 360, 355 og 344-nivået. Fall gjennom disse vil representere små salgssignaler og varsle videre fall.Det verste som kan skje på kort sikt er om 344-nivået skulle bli fulgt opp med et brudd på 340 og 320-nivået. Det vil i så fall åpne for videre fall ned mot 300, 285 og kanskje 265.Den lange fallende trenden i RSI-chartet , med lavere topper i mai 2009 og på tampen av 2010, signaliserer fremdeles også svak utvikling på lengre sikt. Det kan vise seg ved at investorene kanskje vil benytte eventuelle oppturer til å ta gevinst, når hovedindeksen nærmer seg 380- og 395-nivået.Og så lenge den lange fallende trenden i RSI-chartet fortsetter å utvikle seg, uten at det kommer et brudd opp gjennom den fallende trendlinjen, vil det signalisere at neste markerte topp i hovedchartet også blir satt mot den fallende trendlinjen - i området 400 - 420, litt avhengig hvor fort det skjer. For de kommende ukene kan det imidlertid komme en liten opptur,