Fikk du restskatt over 1.000 kroner i år, ble tilbakebetalingen delt opp i to terminer. Første del betalte du 22. august. Nå nærmer fristen seg for andre termin: 26. september.Skatteetaten understreker at du må betale restskatten selv om du har sendt klage på ligningen.
Forsinkelsesrente: 9,25 prosent- Bygg opp en bufferRentetillegg må du uansett betale
Et annet viktig punkt er at du betaler restskatten i tide. Grunn: Skattemyndighetene krever en klekkelig forsinkelsesrente.Adm. dir. Raimond Pettersen i Bank2 advarer mot å betale etter fristen.- Kemneren er en nådeløs kreditor, og skattemyndighetene beregner en forsinkelsesrente på hele 9 prosent (fra 1. juli faktisk 9,25 prosent, journ. anm). Overholdes ikke betalingsfristen for restskatt, kan det for noen bli begynnelsen på alvorlige økonomiske problemer.- Vi opplever ofte at kunder må låne for å betale restskatten. Vi anbefaler alle å forsøke og finne en løsning før en ender opp i en situasjon der en for eksempel ikke evner å betjene boliglånet, sier han.Retningslinjene for forsinkelsesrenten er for øvrig Norges Banks styringsrente (2,25 prosent), tillagt minst syv prosentpoeng. Banksjefen påpeker at mange opplever restskatt som en uforutsett utgift, og at de derfor sliter med å betale innen fristen. Ifølge en undersøkelse SMI har gjennomført for Bank2 har under halvparten av oss har satt av penger til å dekke uforutsette utgifter.- Det er viktig å bygge opp en økonomisk buffer. Da kan du unngå å ende i situasjoner der du ikke evner å betale regninger eller restskatt. Utsetter du å betale regninger og krav kan det fort bli veldig dyrt og være starten på en problemøkonomi som det er vanskelig å komme seg ut av, sier Pettersen.Han anbefaler alle å ha et bevisst forhold til betydningen av en bufferkonto og den stabiliteten en slik reserve utgjør i privatøkonomien- Det er bedre å starte med en forsiktig spareplan enn ikke å komme i gang i det hele tatt. Alle som har en begrenset likviditet, bør ha som mål å bygge opp en likviditetsreserve, fortsetter Pettersen. Til slutt gjør vi oppmerksom på rentetillegget skattemyndighetene beregner seg på restskatten (du har i praksis lånt penger av staten). Denne er på 1,44 prosent p. a. fra 1. juli 2010 til 22. august 2011 (418 dager).Har du for eksempel en restskatt på 20.000 kroner, blir rentetillegget på 330 kroner.På den annen side får du rentegodtgjørelse hvis du har betalt for mye i skatt (staten har i praksis lånt penger av deg). Denne rentegodtgjørelsen er på 1,44 prosent p. a. fra 1. juli 2010 til 24. juni 2011 (dato for skatteoppgjøret - 359 dager).20.000 kroner i for mye betalt skatt gir dermed en rentegodtgjørelse på 282 kroner.