August var en god måned for detaljhandelen, viser tall fra SSB.Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer steg 1,7 prosent på månedsbasis i august. Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på bare 0,7 prosent.Butikkhandel med salg av dagligvarer, klær og sko bidro særlig til omsetningsøkningen fra juli til august i årDetaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og drivstoff steg 1,3 prosent på månedsbasis.