- Boligprisene vil stige mindre enn tidligere antatt

Det ventes prisoppgang på boliger de neste årene, men anslagene kuttes.

Foto: Scanpix

SSB er ute med nye prognoser for boligprisene i sin ferske konjunkturrapport."Etter at boligpriser og boliginvesteringer har økt klart en stund, var veksten lavere i 3. kvartal. Høy vekst i befolkningen og realinntektene, samtidig som rentene holder seg lave en god stund til, gir utsikter til fortsatt økning i priser og investeringer, men litt mer beskjedent enn det man så gjennom første halvår i år. Veksten i boliginvesteringene er ventet å bli nær 22 prosent i år, og deretter gå klart ned, slik at veksten i 2013 og 2014 blir rundt 4 prosent. Vi anslår at veksten i boligprisene blir 8,3 prosent i år, og at den kommer ned til rundt 6 prosent i de neste tre årene", heter det.Du finner hele rapporten herHer er de nye spådommene for boligprisutviklingen (anslagene fra september 2011 i parentes):

  • 2011: 8,3 (8,5)2011: 8,3 (8,5)
  • 2012: 6,5 (6,1)2012: 6,5 (6,1)
  • 2013: 5,5 (5,7)2013: 5,5 (5,7)
  • 2014: 5,6 (8,0)2014: 5,6 (8,0)