DNB utløser kjøpssignal?

Teknisk analyse: DNB kan være i ferd med å utvikle en dobbel-bunn formasjon, men det er litt opp til det ultimate kjøpssignalet.

DNB kan være i ferd med å gjenvinne balansen. Etter det siste fallet til 53 kroner har den nå snudd to ganger på det nivået. Det kan være begynnelsen på en dobbel-bunn formasjon og en oppgang på over 40 prosent.Bruddet opp gjennom teknisk motstand på 59-nivået signaliserer at aksjen kan stige videre. Bryter den også 45-dagers glidende gjennomsnitt nå, vil det utløse en nytt kjøpssignal. Da kan 66 kroner også være innen rekkevidde.Selv om det kan være i ferd med å bli etablert en bunn for aksjen, er det fremdeles litt frem til den doble-bunn formasjonen er etablert. Halslinjen vil i så fall være på 69 kroner, og den må i tillegg brytes for å signalisere oppgang.Men skulle aksjen fortsette videre opp, og i tillegg bryte 69-nivået, kan det være et signal om at aksjen også kan fortssette opp til 85 kroner og det høyeste nivåene fra februar - mai.Trenden i RSI-chartet er imidlertid fallende og den kan presse aksjen ned igjen fra nivåer på 66 - 69 kroner. På de nivåene vil DNB også møte den fallende trendlinjen i hovedchartet og 200-dagers glidende gjennomsnitt.Det betyr at det vil være tildels sterk teknisk motstand i området 66 - 69 kroner. På den annen siden, skulle aksjen bryte opp, støttet av et brudd opp gjennom topplinjen i den fallende trenden i RSI-chartet, vil det utløse det kjøpssignalet og det nevnte potensialet, opp mot 85 kroner.For flere chart fra ukens tekniske analyser på Øknominyhetene på webtv, se vår facebook-side.Der finner du også chartene fra ukens analyser av PGS, KOA, SUBC, BON, TEL, JIN, SEVAN, REC og MHG.