Gullpensjonen borte først neste år

Stortingsrepresentantene mister sin gullkantede pensjonsordning fra neste år, tre år etter at den gamle ordningen egentlig skulle ha vært avviklet.

Magnus Stangeland . Foto: Scanpix

- Jeg er glad for at vi nå får ryddet opp i særordningene for stortingsrepresentanter, sier stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap).Det er to år siden Stortinget vedtok at de lukrative pensjonsavtalene for stortingspolitikere og statsråder skulle avvikles allerede fra 2009. Senere ble det avklart at vedtaket var i strid med Grunnloven fordi endringene ble gitt tilbakevirkende kraft.- Uheldig Torsdag kunne endelig Stortinget enes om et nytt regelverk som vil gjelde fra 1. januar neste år.Stortingspresidenten mener at fordi de nye reglene ikke kom på plass i forrige stortingsperiode, har det oppstått en uklarhet om når de nye reglene skal gjelde fra.- Dette er uheldig, og har sammen med den lange saksbehandlingstiden i regjeringen ført til at virkningsdato for mange representanter og statsråder er satt til 1. januar 2012, sier Andersen.Han mener imidlertid at det viktige i denne saken er at den ualminnelig gode pensjonsordningen opphører, og erstattes av en ny ordning bygget på samme prinsipper som modernisert alderspensjon i folketrygden.Også regjeringen Den nye pensjonsordningene gjelder både for stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene. Også de nåværende ordningene med etterlønn, ventegodtgjørelse og diettgodtgjørelse endres. Ordningene vil heretter bli mer i tråd med de ordningene som gjelder for ansatte i offentlig sektor.Ifølge DN kan flere statsråder få utbetalt opptil 280.000 kroner mer i årlig pensjon enn hva som var forutsatt. 97 stortingsrepresentanter kan få opptil 70.000 kroner mer i årlig pensjon enn hva som var forutsatt hvis den nye ordningen hadde blitt innført fra 2009. (©NTB)