Her har boligprisene gått opp 23 prosent

Tallknusere har analysert boligmarkedet i 44 land. 25 av landene opplevde prisfall i tredje kvartal. To land skiller seg ut med prishopp på over 20 prosent.

Foto: Scanpix

Verdens boligmarkeder har lagt bak seg et svakt kvartal. Ferske tall fra Global Property Guide viser at boligprisene falt i 25 av de 44 landene som var med i undersøkelsen. 19 land kunne vise til en positiv utvikling fra samme periode i fjor.Verst står til i Irland, Bulgaria og Spania hvor boligprisene gikk ned henholdsvis 15,61 prosent, 9,65 prosent og 8,41 prosent.Boligmarkedet i India og Brasil kan derimot vise til en spektakulær oppgang. I Delhi har boligprisene gått opp 22,68 prosent hittil i år. 2011, National Housing Bank forteller at det har vært en sterk prisvekst i nesten alle de største byene i India.Brasils Sao Paolo følger hakk i hel med en oppgang på 20,26 prosent. Bare i tredje kvartal var veksten på 5,88 prosent.Baltikum kan også vise til en sterk utvikling. I Latvia er oppgangen på 13,31 prosent mens Estland kan vise til en 12,30 prosent hittil i år.Den nest beste veksten fra kvartal til kvartal er det Østerrike som står for. Her var oppgangen på 5,44 prosent. Taiwan har lagt bak seg det verste kvartalet av de landene som var med i undersøkelsen. Her var prisfallet på 7,02 prosent, etterfulgt av skadeskutte Spania hvor boligprisene falt 4,25 prosent i tredje kvartal isolert.