Norske matpriser øker minst i Norden

Matvareprisene i Norge øker minst i Norden - og mindre enn i de fleste land i verden.

Foto: Scanpix

Det viser nye tall fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).Tallene viser at prisene på matvarer til forbruker har gått opp langt mindre i Norge enn i de fleste andre land i verden de siste ti årene, skriver Nationen.Norge havner på en 141. plass av de 162 landene som er med i undersøkelsen med en prisvekst på 17 prosent siden år 2000. Våre naboland i Norden har til sammenligning hatt mellom 21 og 62 prosents vekst i matvareprisene i samme periode.- Matprisene har økt mindre enn den generelle prisveksten i samfunnet. To viktige grunner til det er nok at matmomsen er redusert og at prisen på kjøtt har steget langt mindre her i landet enn for andre varegrupper, sier forsker Randi Lavik ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).Tidligere har FAO presentert tall som viser at matproduksjonen i Norge går ned, og leder av Norsk Bonde- og Småbrukerlag, Merete Furuberg mener det er en god grunn til å øke matvareprisene.- Lave matvarepriser fører til at vi ikke klarer å opprettholde matproduksjonen. Mange er for opptatt av billig mat uten å tenke på sunn mat og inntektsbehovet til matprodusentene, mener hun. (©NTB)