Ordningen med startlån er reddet

Regjeringen og Finanstilsynet har unntatt ordningen med startlån fra kravet om 15 prosent egenkapital, noe OBOS er fornøyd med.

Foto: Scanpix

Regjeringen gir også klart uttrykk for at samfinansieringsordningene skal bestå selv om samlet låneutmåling fra bank og Husbank overstiger 85 prosent lån.- Dette viser at regjeringen har lyttet til de mange innspillene fra et bredt antall aktører i boligbransjen, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS i en melding.Mæland påpeker likevel at terskelen for mange boligkjøpere er blitt høyere i de ordinære bankene med de nye retningslinjene. Startlånet vil derfor bli enda viktigere som virkemiddel for å hjelpe boligsøkende inn på boligmarkedet.- Vi oppfordrer kommunene til å se gjennom egne retningslinjer for tildeling av startlån og hvorvidt de planlagte rammene for innlån er tilstrekkelige til å dekke den økte etterspørselen etter startlån som må forventes, sier Mæland.OBOS oppfordrer også Regjeringen til å følge situasjonen i boligmarkedet nøye og eventuelt stå klar til ekstraordinært å øke rammene til Husbanken for å dekke opp økt etterspørsel etter Startlån.- Man bør i den sammenheng vurdere å gi Husbanken en totalramme på inntil 20 milliarder kroner, på lik linje med rammen for 2011, sier Mæland.