- Pensjonistene er inntektsvinnere

Pensjonistene er med en inntektsvekst på 46 prosent i perioden fra 2000 til 2009 inntektsvinnere.

Foto: Scanpix

Taperne i denne perioden er aleneboerne, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.Pensjonistenes realinntekt etter skatt økte med 46 prosent i perioden fra 2000 til 2009. I samme periode har medianhusholdningen hatt en realinntektsvekst på 33 prosent, skriver Finansavisen.I 2009 var inntekten til medianhusholdningen litt under 400.000 kroner etter skatt. Den tidelen av husholdningene med høyest inntekter hadde i 2008 20,8 prosent av all inntekt. I 2009 falt dette til 20,2 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.- Finanskrisen ser dermed ut til å ha virket litt utjevnende på inntektsfordelingen, heter det i SSBs inntektsundersøkelse.SSB skiller mellom fattigdom og vedvarende lavinntekt. Vedvarende lavinntekt betyr at SSB skiller ut husholdninger med inntekt under en gitt grense i minst tre år. Ifølge EU-definisjoner ligger grensen ved en husholdningsinntekt på 60 prosent av medianen i perioden. Det utgjør 171.000 kroner for enmannshusholdninger og 359.000 kroner for to voksne og to barn.Når SSB måler på denne måten, viser statistikken at lavinntektsgruppen har vært stabil på 8 prosent siden 2000.SSB slår videre fast at nordiske barn har lavest fattigdomsrisiko i EU, og lavere fattigdomsrisiko enn voksne. (©NTB)