To Tyssøy-favoritter akkurat nå

Hogne Tyssøy kvittet seg med tre aksjer i november. Nå satser han på rigg og LNG.

Transocean Development Driller III. Foto: AP

Andelseierne i Holberg Norge måtte i november se sine verdier falle 5,3 prosent. Til sammenligning falt referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks 2,2 prosent.Så langt i år (per 30/11) er Holberg-fondet ned 26,8 prosent, mot minus 19,3 prosent for markedet.Ligger bak på 5 årÅrlig snittavkastning de siste tre årene ligger på 11,9 prosent, 8,5 prosentpoeng bak fondsindeksen.Holberg er nå også bak referanseindeksen over fem år. Den årlige snittavkastningen er negativ med 3,9 prosent, noe som er 0,4 prosentpoeng svakere enn markedet.Forvalter Hogne Tyssøy, og hans co-piloter Jann Molnes og Robert Lie Olsen, har tatt noen grep. Tre aksjer er ute av porteføljen, mens to nye aksjer er inne i varmen.Tre aksjer utOslo Børs-tungvekteren Orkla er nå eliminert fra porteføljen.- Selskapet har de senere årene endret strategi fra å bygge nye industrier til å fokusere mer på selskapets merkevarer. Basert på verdsettelsen av de ulike enhetene handles nå Orkla til 20 prosent rabatt mot underliggende verdier.- Ser en på tilsvarende konglomerater i Norden, handles de til 40 prosent rabatt, skriver forvalterne.Gulfmark Offshore røk også ut. Selskapet har en flåte på 89 båter, hvorav 74 er egne. De fleste båtene er av typen PSV (platform supply vessels), men selskapet har også en god del AHTS-fartøyer (anchor handling, towing and supply), samt SpV-er (specialty vessels) og FSV-er (fast supply vessels).- Ca. halvparten av selskapets egne båter er lokalisert i USA, i påvente av at markedsforholdene i Mexicogulfen skal normaliseres i etterkant av Macondo-ulykken.- Vi solgte selskapet på høye pris/bok-verdier, og er usikre på hvor høy egenkapitalavkastning selskapet kan oppnå på lang sikt i en konkurranseutsatt og kapitaltung bransje, der vi nå har blitt litt bekymret for alle PSV-ene som er blitt kontrahert, heter det i rapporten.Mer om Gulfmark Offshore her.Axis-Shield er også ute av porteføljen, etter at budet fra Alere ble akseptert.To aksjer innRiggiganten Transocean ble tatt inn i varmen av Holberg Norge-forvalterne i november.- Transocean falt kraftig etter Macondo-ulykken, og rettsoppgjøret etter ulykken henger fremdeles som et spøkelse over aksjen. Selskapet kjøpte Aker Drilling i sommer, og gjorde i slutten av november en emisjon for å restrukturere gjelden i Aker Drilling samt bedre sin egen netto gjeldsposisjon.- På de fleste multipler finner vi selskapet attraktivt priset, og på stålverdier handles selskapet til nesten halvparten mot andre ledende aktører i bransjen, skriver Tyssøy & co..En trigger for aksjekursen er ifølge forvalterne "en eller annen form for enighet med BP i forhold til oppgjør etter Macondo-ulykken".- Vi tror at selskapet vil komme bedre ut av Macondo-ulykken enn markedet har priset inn, og da skal aksjen reprises betydelig, forklarer de.Øker LNG-eksponeringenHolberg-trioen velger også å ta den norsk-baserte operatøren av LNG-skip, Awilco LNG, inn i porteføljen.- Selskapet eier i dag tre 125.000 cbm (kubikkmeter) LNG-skip, og har i tillegg inngått nybyggingskontrakt for to LNG-skip på Daewoo med levering i slutten av 2013.- Selskapet opererer i en bransje som det ser lyst ut for de kommende årene. Awilco er en av de første som vil motta nye LNG-skip av kontraheringene som er gjort, skriver forvalterne.