Like før nyttår oppsummerte vi avkastningen for norske aksjefond i 2011.
Oversikten avslørte blant annet store forskjeller mellom indeksfondene - som passivt følger markedet - og de aktivt forvaltede fondene, som har friere mandater. - Indeksfond i Norge, med høy vekting på store selskaper, har gjort det langt bedre i 2011 enn flere norske høyrisikofond. De beste indeksfondene i vårt fondsutvalg har gitt over 16 prosentpoeng bedre avkastning enn det dårligste fondet i Norge, og dette er svært mye, sier Tommy El Sayed, som er leder for investeringsrådgiverne i Skandiabanken.- Vi som rådgivere kan ikke eksakt spå om fremtiden, men en ting har vi lært; historien gjentar seg sjelden i fondsmarkedet. Kanskje blir noen av fjorårets fondstapere blant det nye årets fondsvinnere? spør han.El Sayed påpeker at bransjefond med fokus på helse var blant fondsvinnerne i året som gikk. De fem beste helsefondene i Skandiabankens utvalg ga 10-12 prosent avkastning.- Det er verdt å holde et øye med legemiddel- og helsefond, som avsluttet året meget bra. Storebrand WGA Health Care steg hele 9,9 prosent i desember. Dette fondet forvaltes av selskapet Wellington, som er svært anerkjent internasjonalt for sin teft for helseaksjer, sier El Sayed. Han trekker også frem at fond som investerer i USA hadde en meget bra julemåned. For eksempel steg Invesco US Value Equity 10,2 prosent. Ifølge investeringsrådgivernes sjef er forklaringen på desember-løftet todelt.- Den første er at USA-aksjer har gjort det brukbart etter gode makrotall. Den andre forklaringen er at dollaren har steget hele 4 prosent mot den norske kronen i desember. Stiger dollaren 4 prosent, stiger også USA-fond notert i dollar med 4 prosent.- Nå koster dollaren rundt 6 kroner. Det er ett år siden dollaren har vært så sterk, avslutter El Sayed.1. Skagen Kon-Tiki2. Skagen Global3. DNB Nordic Technology4. KLP Pensjon II5. KLP Aksje Norge Indeks II6. Holberg Likviditet7. Skagen Vekst8. DNB Norge Indeks9. Skagen Høyrente10. DNB Global Indeks1. Skagen Kon-Tiki2. Skagen Global3. KLP Aksje Norge Indeks II4. Skagen Høyrente5. Skagen Vekst6. Holberg Norge7. Holberg Likviditet8. Holberg Norden9. Warren Wicklund Norge10. Storebrand Obligasjon+