Oljefondet større enn noen gang

Oljefondet er nå større enn noen gang, men verdien er likevel flere titalls milliarder kroner lavere enn forutsatt.

Yngve Slyngstad Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Oljefondet passerte nylig en verdi på 3.300 milliarder kroner. Onsdag ligger verdien på 3.335 milliarder kroner. Det er opp fra 3.077 milliarder kroner ved utgangen av 2010 - i all hovedsak på grunn av tilførsel fra staten.I statsbudsjettet for 2011 ble det forutsatt at oljefondet skulle ha en verdi ved utgangen av 2011 på 3.359,5 milliarder kroner.Verdien ved utgangen av 2011 var på 3.300 milliarder kroner, noe som betyr at regjeringen bommet med anslagsvis 60 milliarder kroner, til tross for at oljefondet ble tilført flere titalls milliarder kroner mer enn forutsatt fra staten.I løpet av årets tre første kvartal fikk fondet tilført tilsammen 169 milliarder kroner. Hvis fondet fikk tilført 70 milliarder kroner i 4. kvartal betyr det at fondet totalt ble tilført 239 milliarder kroner i 2011, noe som i så fall var 86 milliarder kroner mer enn målsettingen i statsbudsjettet for 2011, på 153 millioner kroner.I regjeringens statsbudsjett for 2012 forutsettes det at verdien skal øke til 3.542,8 milliarder kroner.

Nyheter
Politikk