Hvordan skape finansiell trygghet i turbulente tider? Det er det overordnede spørsmålet som skal besvares på årskonferansen til Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) som starter tirsdag kl. 09:30.Da samles 700 på Finansnæringens dag (#fnodag2012), som skal være et et bidrag både til kunnskap og debatt.I hovedsesjonen rettes søkelyset på ulike aspekter ved overgangen fra internasjonal finanskrise til statsgjeldskrise.Hovedtaler blir finansminister Sigbjørn Johnsen. FNOs styreleder Rune Bjerke holder årstale, og det blir innlegg fra Christian Clausen som er president i den europeiske bankforeningen og konsernsjef i Nordea.NHO-president Kristin Skogen Lund stiller til debatt sammen med foredragsholderne og adm. dir. Arne Hyttnes i FNO.Konferansen har også et tema som går på hvordan ungdom kan ta grep om egen økonomi, der blant andre kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil delta.I tillegg er endringer i finansnæringens rammebetingelser et tema sammen med forsikringsnæringens samfunnsrolle under klimaendring.