Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte med 1,1 prosentpoeng fra 4. kvartal 2011 til 9,7 prosent i 1. kvartal 2012. Denne andelen har økt de tre siste kvartalene, opplyser Statistisk sentralbyrå.Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 7,3 prosent i 4. kvartal 2011 til 8,6 prosent i 1. kvartal 2012. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 1,1 prosentpoeng til 7,1 prosent i samme tidsrom. Vi må tilbake til 2005 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån.For lån til husholdninger økte andelen lån med fast rente med 0,8 prosentpoeng i bankene og med 0,6 prosentpoeng i kredittforetakene, til henholdsvis 9,1 og 7,1 prosent i perioden.