DNB Asset Management møtte tirsdag denne uken pressen til sommerlunsj, og stilte mannsterke med direktør Torkild Varran, leder for renteforvaltning Svein Aage Aanes og aksjeforvalter Bjarne Liseth.Aanes fokuserte på den komplekse situasjonen i eurosonen.- Alle parter forhandler sine synspunkter til spissen, som i en streikemodell, før de flytter på noe. Denne mekanismen tror jeg er viktig for forståelse av hva som skjer i eurosonen, sa han til de fremmøtte.
Det synes for rentesjefen ut som om makteliten i Europa har en felles målsetning for euro-samarbeidet på lang sikt - vesentlig tettere integrasjon.- Underveis mot målet har en derimot sterkt motstridende interesser, og ansvar for sine respektive befolkninger og velgergrupper. "Spillet" i EU blir med dette mer eller mindre nødt til å anta en form for gjenvendende kriser for å sikre at alle involverte (også velgerne) forstår alvoret i situasjonen når en gir opp eller flytter på et standpunkt.- Kriser er drivkraften i integrasjonen, og dette tror jeg vil fortsette, sa Aanes videre. Ifølge sjefen for renteforvaltningen i DNB Asset Management ligger ikke risikoen i eurosonen først og fremst i at noen går direkte feilgrep.- Risikoen ligger heller i at velgergrupper mister tålmodigheten og bytter ut politikerne. Hellas er den første, men høyst sannsynlig ikke siste, demonstrasjonen av denne risikoen, fortalte han.Ifølge Aanes er det to ting som kan skape "ro", eller avklaring, i eurosonen.- Den første er at alt ramler sammen. Det skaper ikke akkurat ro i første instans, men når støvet har lagt seg, har vi "a whole new ball game". Den andre er at Tyskland går ut og sier "stol på oss, vi tar regningen".- Sistnevnte alternativ er dog ikke veldig sannsynlig, sa sjefsrenteforvalteren med ansvaret for en forvaltningskapital på 350 milliarder kroner.