Bare hver sjette kunde mener forsikringsselskapenes priser og betingelser er lette å sette seg inn i, viser en ny undersøkelse. Nå tar en aktør til orde for samordning av innholdet i forsikringene.I undersøkelsen svarer rundt halvparten at de har lest forsikringsvilkårene så nøye at de vet hva forsikringene dekker. Den er gjennomført av MMI Ipsos på oppdrag fra DNB Skadeforsikring.Om lag halvparten av de spurte mener man bør sjekke pris og vilkår på forsikringen minst årlig for å sikre seg de beste betingelsene, men bare én av fem oppgir at de faktisk gjorde dette ved forrige forfall.Undersøkelsen viser også at eldre kunder er mest lojale når det gjelder forsikring, og de «shopper» veldig sjelden rundt for å finne beste pris og betingelser.Administrerende direktør Hans Petter Madsen i DNB Skadeforsikring forteller at selskapet ønsker å gå i bresjen for felles vilkår, betingelser og egenandeler i hele forsikringsbransjen, slik at kundene lettere skal kunne sammenligne priser.- Vi er helt enig i at forsikringer er vanskelig å sette seg inn i. Det er nesten umulig å sammenligne priser fra de ulike forsikringsselskapene fordi betingelsene, de ulike egenandelene og vilkårene spriker i alle retninger, sier Madsen. (©NTB)