DNB Asset Management møtte tirsdag denne uken pressen til sommerlunsj, og stilte mannsterke med direktør Torkild Varran, leder for renteforvaltning Svein Aage Aanes og aksjeforvalter Bjarne Liseth.Aanes fokuserte på den komplekse situasjonen i eurosonen.
Han så inn i glasskulen, og spådde hva han tror kommer til å skje med de fremste kriselandene fremover.- Bankpakken fra EU løser ikke problemene i Spanias banksektor. Før det kan skje, må vi få et klarere bilde av tapssituasjonen i bankene.- På den annen side er bankpakken et steg i subordinering av spansk statsgjeld som kan gjøre det vanskeligere å få privat finansiering fremover, sa Aanes, som spår mer spansk uro. Sjefsrenteforvalteren i DNB Asset Management anser sannsynligheten for en "grexit", altså en gresk exit fra euroen, som høy.- Det skjer neppe i forbindelse med valget neste søndag. Men over tid vil det være vanskelig for EU å komme opp med en pakke som er tilstrekkelig til at Hellas (og greske velgere) klarer å leve med den.- Men kommer EU med en slik pakke til Hellas, vil andre "pakkeland" som Portugal og Irland ha det samme, fortsatte Aanes. Han tror videre at Italia kommer tilbake i søkelyset.- Markedet tenderer til å fokusere på én problemstilling av gangen. Men veksten i Italia er for lav til at landet klarer å levere kuttene Silvio Berlusconi lovet. Fredningsperioden for Mario Monti går mot slutten, sa Aanes.Lederen for renteforvaltningen mener Portugal leverer godt på kuttfronten.- Men landet har et underliggende problem med konkurranseevnen, og underskudd på driftsbalansen, som krever vedvarende finansiering fra EU/IMF, sa Aanes. Han ser imidlertid også lyspunkter.- For å spare, må et land ha overskudd på driftsbalansen. Verken Spania, Portugal, Hellas eller Italia er der ennå, men underskuddene er på vei ned, sa DNB-forvalteren.Aanes påpekte videre at de PIIGS-landene har ulike krisemodeller.- Hellas og Portugal har store underskudd på statsbudsjettene, og høy gjeld. Underskuddene på driftsbalansen er tilsvarende dramatiske, og den private sparingen er lav. Landene sliter også med manglende konkurranseevne, sa han. Irland og Spania har ifølge sjefsforvalteren en moderat statsgjeld i utgangspunktet.- Landene sliter derimot med en overstrukket eiendomssektor og betydelig fall i eiendomsverdiene. Dette er en klassisk kilde til nedgangskonjunktur, som har gitt markant fall i veksten i disse landene.- Videre skaper bankproblemer usikkerhet rundt holdbarheten i statsfinansene, fortsatte Aanes. Italias problem er først og fremst en meget høy statlig gjeld, på rundt 130 prosent av BNP.- Samtidig har landet en høy, privat sparing, og er mindre avhengig av utenlandsk finansiering. Videre har Italia balanse, eller svakt overskudd i løpende statsfinanser, og ingen klar eiendomsboble, forklarte Aanes.