Forhandlingene startet mandag klokken 12. Ved 5.30-tiden tirsdag morgen opplyste Spekter at partene var kommet til enighet. Oppgjøret omfatter 35.000 sykepleiere ved helseforetakene, samt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.- Vi er fornøyde med å ende oppgjøret i enighet. Det økonomiske opplegget er i samsvar med de inntektspolitiske føringene for årets oppgjør, sier Anne-Kari Bratten, som har ledet forhandlingene fra Spekters side.Spekters hovedkrav var å fremforhandle en felles tariffavtale for Oslo universitetssykehus (OUS). Siden sammenslåingen i 2009 har OUS hatt ulike bestemmelser avhengig av hvilket av helseforetakene Aker, Rikshospitalet eller Ullevål de ansatte kom fra.- Jeg er svært tilfreds med at vi har fått ordnet opp i dette, slik at vi nå har like bestemmelser for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund ved OUS. Dette var viktig både av personalpolitiske og administrative hensyn, sier Bratten.Resultatet gir sykepleierne et generelt lønnstillegg på 2,7 prosent fra 1. juni, eller minimum 12.000 kroner. Spesialsykepleiere og ledere får et tillegg på 4,2 prosent. (©NTB)