Ifølge Finansavisen må skipsreder Wilhelm Wilhelmsen ut med 37 millioner i ekstraskatt etter at ligningsformuen hans plutselig har økt med flere hundre millioner kroner.Opplysninger fra Skatt Øst viser at Wilhelmsen er etterlignet for de 10 siste årene. Blant annet er den registrerte formuen for 2006 oppjustert fra 198 til 509 millioner kroner.- Wilhelm Wilhelmsen ønsker av prinsipielle grunner ikke å kommentere sin private lønn, skattesituasjon eller formue. Han har ikke gjort det tidligere heller, sier kommunikasjonsdirektør Benedicte Gude i Wilh. Wilhelmsen Holding.Avisen skriver at det er uklart hva som ligger bak Wilhelmsens ligningsbombe. Ett alternativ er at myndighetene selv har grepet inn og oppjustert rederens verdier, et annet er at Wilhelmsen har benyttet seg av skatteamnestiet.