- Denne aksjen har ekstremt god verdi

Holberg-forvalter Leif Anders Frønningen trekker frem syv potensielle vekstraketter.

Paul Bulcke. Foto: AP Photo/Keystone, Jean-Christophe Bott, File.

I går fortalte vi at Holberg Rurik-forvalter Leif Anders Frønningen vekter seg opp i Russland og Afrika, deriblant Nigeria .Og det er disse markedene Frønningen går til når vi ber ham plukke ut noen av de potensielt største vekstrakettene i porteføljen.- I Nigeria kjøpte vi oss inn i banken Guaranty Trust Bank (GTBank) i juni. Bank og finans er blant sektorene som er tettest knyttet til den realøkonomiske utviklingen, og samtidig fremstår banken som en av de desidert best drevne bankene på det afrikanske kontinentet, sier han til HegnarOnline.Følg HegnarOnline på Facebook her!Under strengt London-regime Banken har en egenkapitalavkastning på 25 prosent i snitt over de siste 10 årene.- Netto rentemargin er på 800 basispunkter (8,0 prosent), noe som er sektorledende. GTBank er fremragende på drift og effektivitet, og har en "cost to income-ratio" på under 50 prosent, mot bransjesnittet på godt over 60 prosent.- Selskapet har vært en pionér i Nigeria, og har vært børsnotert der i 20 år. Siden 2007 har banken også vært børsnotert i London, og dermed underlagt noen av de strengeste regnskapsreglene i verden, fortsetter Frønningen.Forvalteren viser videre til en utlånsvekst på sterke 20 prosent årlig siste tre år. Samtidig er innskuddsdekningen høy, og fundingkostnadene dermed lave.- Banken er solid kapitalisert med en egenkapital- og kjernekapitaldekning på hhv. 15,7 og 23,0 prosent. Verdsettelsen fremstår også som attraktiv, med en P/E (price/earnings = aksjekurs/inntjening per aksje) på 6,7 og en utbytteavkastning på 9,0 prosent.- Ekstremt god verdi - Dette er ekstremt god verdi, sier Frønningen, som også fremhever bankens ledelse, corporate governance (eierskapsstyring) og sterke posisjon i et av verdens raskest voksende bankmarkeder.Den nigerianske finanssektoren opplevde ifølge Holberg-forvalteren en veldig boom i årene 2006-08, før den ble truffet av finanskrisen i 2009. Dette ledet til store utlånstap for sektoren, og en rekke nigerianske banker måtte reddes av staten.- Guaranty Trust gikk like fullt, som en av få banker, gjennom denne utfordrende perioden med høy lønnsomhet, takket være sin konservative utlånspolitikk og sitt utpregede kostnadsfokus, sier forvalteren.Internasjonale investorer står for 70-80 prosent av volumet som omsettes i aksjen, så når risikoappetitten tar seg opp globalt, vil vi ifølge Frønningen trolig kunne se en betydelig reprising.- Vi vet ikke hvor lang tid akkurat det tar, men i mellomtiden sitter vi på en godt drevet bank, som skaper verdier for hver dag som går. Så her jobber tiden for oss, sier han.Nigeria-rakett nummer to Forvalteren trekker også frem en annen nigeriansk investering.Nestlé Nigeria er notert på den nigerianske børsen, og er et datterselskap av sveitsiske Nestlé, som eier 62 prosent av aksjene. Selskapet kombinerer på mange måter det beste fra to verdener.- God corporate governance og "best practice" fra Nestlé-systemet sikres ved at alle topp 3-posisjonene i selskapet (CEO, CFO og COO) er besatt av personer med betydelig erfaring/fartstid fra posisjoner på gruppenivå i morselskapet (hvor de har gått en form for "Nestle skole"), sier Frønningen.Morselskapet bidrar også med finansiell støtte til sin nigerianske datter.- Samtidig ruller selskapet ut etablerte merkevarer (de fremste i verden) i et ungt marked i høy vekst. Selskapet har drevet virksomhet i Nigeria i over 40 år, og har levert fantastisk vekst og lønnsomhet over tid.- Og utsiktene er at selskapet vil gjøre det samme i lang tid fremover, fortsetter forvalteren (bildet).Egenkapitalavkastningen har i snitt de siste 10 årene vært på voldsomme 100 prosent. Videre har årlig omsetningsvekst de siste årene ligget på rundt 20 prosent, noe som impliserer at selskapet dobler sin omsetning hvert fjerde år.- Selskapet binder lite kapital, og bruker ikke penger på utvikling av merkevarer. Men glem ikke at bokført egenkapital kommer fra et veldig lavt nivå, og at boken nå er økt noe gjennom investeringer i mer produksjonskapital i Nigeria.- Forretningsmodellen er superlønnsom. Det som rulles ut i første omgang er de de enkleste og rimeligste produktene i Nestlé- porteføljen - 10-15 i tallet per i dag, men dette vil økes i takt med at middelklassen vokser og markedet blir mer modent, sier Frønningen.Sør-afrikaner full av juveler?Lenger sør i Afrika, nærmere bestemt i Sør-Afrika, trekker forvalteren frem Naspers.- Dette er et internasjonalt internett- og medieselskap, som innen betal-TV har en unik posisjon som dominant markedsleder i hele 48 afrikanske land. Naspers har tatt posisjoner over så å si hele Afrika, og denne delen av selskapet vokser med rundt 20 prosent årlig, sier Frønningen.- Under 10 prosent av den afrikanske TV-tittende befolkning har betal-TV per i dag. Det borger for sterke muligheter fremover, fortsetter han.Naspers er også store på internett. Selskapet har ifølge forvalteren vist en bemerkelsesverdig evne til å investere i og utvikle fremtidige "internett-enere".Naspers har eksempelvis et indirekte eierskap i både Facebook (2,4 prosent), Groupon (4,2 prosent) og Zynga (1,2 prosent), samtlige posisjoner som ble tatt i en tidlige fase.Men det mest interessante med selskapet er ifølge Frønningen at det har tatt en rekke større posisjoner spredt utover de fremvoksende økonomiene, gjennom kontroll av en rekke internettselskaper i både Kina, India, Øst-Europa, Russland, Latin-Amerika og Afrika.- Da selskapet for alvor begynte å bygge internettdivisjonen sin for ca. 10 år siden var ikke infrastrukturen på plass i Afrika. Selskapet lot seg ikke stoppe av dette, og valgte da å ta posisjoner i øvrige vekstmarkeder.- En av investeringene selskapet foretok var i kinesiske Tencent, som mildt sagt har vært et eventyr. Tencent er i dag det største internettselskapet i Kina, med over 600 millioner unike brukere, sier forvalteren.Naspers eier 34 prosent av Tencent, og har også en eierandel på 29 prosent i russiske Mail.ru Group, som har en tilsvarende ledende posisjon i det russiske markedet.- Både Tencent og Mail.ru er børsnotert, og eierandelene i de to selskapene utgjør alene over 85 prosent av markedsverdien i Naspers.- Det blir spennende å se hva Naspers får ut av de øvrige selskapene i sin internettportefølje. Her kan det fort være flere juveler, som en får gratis mer på kjøpet, sier Frønningen.Les også: Stensrud: Vi vurderer alt - også FacebookFire andre potensielle raketter Videre viser Frønningen til de største postene i fondet akkurat nå.Sberbank (6,5 prosent av fondet)Russlands største bank, 60 prosent eid av staten. Banken representerer det russiske sparebankvesenet, og kontrollerer 50 prosent av alle bankinnskudd i retail-segmentet. Den fokuserer primært mot SMB- og retailmarkedet, som står for rundt 70 prosent av bankens utlån.Sberbank har ifølge Holberg-forvalteren "unik distribusjonskraft" i form av sine 19.000 filialer. Banken er solid kapitalisert, har en solid innskuddsdekning og en høy nettorentemarginSberbank genererer en løpende egenkapitalavkastnng på rundt 25 prosent.- Samtidig er det russiske markedet for tradisjonelle banktjenester fortsatt i en tidlig fase (for eksempel lav boliglånpenetrasjon), samtidig som veksten i den russiske økonomien er god.- Kombinasjonen sterk markedsposisjon, høy lønnsomhet, gode langsiktige vekstutsikter og en svært attraktiv verdsettelse (P/E på 5,6) gjør Sberbank til en av våre favoritter, oppsummerer Frønningen.Etalon Group (5,7 prosent av fondet)En av de eldste og mest anerkjente eiendomsutviklerne i Russland. Gründereid selskap som fokuserer på å bygge moderne leiligheter for middelklassen i Moskva og St. Petersburg.- Russland har et betydelig underskudd av boliger, samtidig som den eksisterende boligmassen er i en dårlig forfatning og trenger fornyelse. Etalon har en sterk markedsposisjon, er solid finansiert og har en ledelse som inngir tillit.- Selskapet har videre en briljant forretningsmodell som binder lite kapital. Dette gjør det mulig for selskapet å kombinere høy vekst med høy lønnsomhet. Etalon genererer en egenkapitalavkastning på i overkant av 30 prosent, og har en driftsmargin på over 30 prosent, fortsetter Frønningen.Samtidig ventes selskapet - mer eller mindre i form av eksisterende byggeprogrammer, hvor brorparten er forhåndssolgt - å levere en årlig inntjeningsvekst på over 20 prosent de neste 2-3 årene.- Selskapet er globalt sett helt i toppsjiktet blant boligbyggere både på vekst og lønnsomhet. Like fullt prises selskapet med en P/E helt nede på 5-tallet på neste års inntjening, forklarer Frønningen.Halkbank (4,5 prosent av fondet)En av Tyrkias mest konservative og veldrevne banker, som historisk har vært blant de tyrkiske bankene med lavest utlånstap.- Banken er solid kapitalisert, har en forholdsvis solid innskuddsdekning og nettorentemargin (5,1 prosent). Banken genererer også en imponerende egenkapitalavkastning på i overkant av 25 prosent.- Den tyrkiske økonomien har hatt en høy veksttakt de siste årene, men kredittpenetrasjonen i landet (40 prosent av BNP) er fremdeles lav i forhold til vestlige standarder, sier forvalteren.Türk Traktör (4,2 prosent av fondet)Den ledende produsenten og forhandleren av traktorer i Tyrkia, med en markedsandel på over 50 prosent, og en økende eksportandel.- Hele 33 prosent av landets befolkning på 75 millioner er tilknyttet jordbruksnæringen og landet utgjør ett av de viktigste traktormarkedene globalt. Videre har kun 50 prosent av de tyrkiske bøndene/gårdsbrukene traktor i dag.- Samtidig trenger den eksisterende traktorparken fornyelse, som følge av en snittalder på over 25 år. Tar en også med den sterke utviklingen i tyrkisk økonomi, bør det nesten være unødvendig å si at vi ser gode fremtidige vekstmuligheter for selskapet, og det tyrkiske traktormarkedet generelt, sier Holberg-forvalteren.Selskapet er ifølge Frønningen både veldrevet og kostnadsledende.- Det som imidlertid gjør Türk Traktör unikt, er den dominante markedsposisjonen (over 50 prosent), det enestående distribusjons- og servicenettverket, og den høye lønnsomheten.- Med egenkapitalavkastning over 30 prosent utmerker Türk Traktör seg som en av de mest lønnsomme traktorprodusentene i verden. Til tross for attraktive vekstutsikter og høy lønnsomhet, er selskapet beskjedent verdsatt med en utbytteavkastning på 12 prosent, og en P/E på 7,5, avslutter Holberg-forvalteren overfor HegnarOnline.