Holberg-forvalter satser penger på Nigeria

- Vi er jo glade i Afrika, da, sier Holberg-forvalter Leif Anders Frønningen til HegnarOnline, og øker i et av verdens mest korrupte land. Sjekk markedene han har overvekt i nå.

Oljeterminal. Foto: AP Photo/Sunday Alamba.

1. november 2010 startet Holberg Fondene opp sitt Holberg Rurik, som fokuserer på EMEA-regionens (Europa, Midt-Østen og Afrika) vekstmarkeder.Strålende i år, ned fra start Fondet har hatt et godt 2012, med en avkastning (per 13/7) på 13,9 prosent, 9,9 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen FTSE EMEA. Siden oppstart har fondet falt 6,5 prosent, 0,4 prosentpoeng mer enn markedet.FTSE EMEA dekker hele EMEA-området, og er relativt tung i det modne, europeiske markedet. I den forstand avviker indeksen en del fra Rurik, som fokuserer tungt på vekstmarkedene.Den brede, globale vekstmarkedsindeksen (MSCI Emerging Market) er ned 10,1 prosent siden 1. november 2010, så i forhold til vekstmarkedene har Rurik levert meravkastning også siden oppstart.Skagen Kon-Tiki langt bak Sammenlignet med øvrige, brede norske vekstmarkedsfond ligger Rurik ifølge Bloomberg på topp - både hittil i år og siden fondets oppstart.Så langt i år er Odin Emerging Markets nærmest med pluss 8,7 prosent, mens Skagen Kon-Tiki følger på 2,3 prosent.Siden 1. november 2010 er de to samme fondene nærmest, med Odin Emerging Markets og Skagen Kon-Tiki på minus hhv. 8,5 og 10,2 prosent.Følg HegnarOnline på Facebook her!Vektet seg opp i Russland Ser vi på fondets to største poster, er de begge russiske. Russlands største bank Sberbank og den gründereide eiendomsutvikleren Etalon.Videre er fondets 3. og 4. største poster begge tyrkiske. Storbanken Halkbank og den ledende traktorprodusenten og -forhandleren Türk Traktör.Er det tilfeldig at deres største investeringer er i Russland og Tyrkia?- Nei, dette er de største økonomiene i vårt investeringsområde, ved siden av Sør-Afrika. Utover attraktiv verdsettelse har de nevnte selskapene også ledende markeds- og industriposisjoner innen sine bransjer, sier ansvarlig porteføljeforvalter Leif Anders Frønningen til HegnarOnline.Han kan fortelle at fondet vektet seg opp i Russland i mai.- For den olje- og råvarebaserte russiske økonomien forventer vi relativt god vekst i år - anslagsvis 3-4 prosent. Den russiske børsen toppet ut i mars, og har fulgt olje- og råvareprisene nedover.- Det russiske markedet ble hardt rammet da korreksjonen kom, og vi har benyttet anledningen til å øke våre posisjoner i utvalgte russiske selskaper på attraktive nivåer, sier forvalteren videre.Frønningen har for øvrig med seg Harald Jeremiassen som forvalter i fondet.Artikkelen fortsetter under bildet.Slik er markedene priset På neste års inntjening prises det russiske aksjemarkedet i dag til en P/E (price/earnings = aksjekurs/inntjening per aksje) på 5,6. Det tyrkiske er priset til en P/E på 8,9 - Sør-Afrika til 9,7.Til sammenligning prises USA til en P/E på 11,6 på neste års inntjening. Det nordiske markedet ligger på P/E 11,0, mens det brede europeiske markedet, ifølge Frønningen til dels med god grunn, er noe lavere verdsatt.Det vil si en P/E på 9,5.Prisingen på Holberg Rurik-porteføljen er en P/E på 7,8 og 7,0 for hhv. 2012 og 2013. Selskapene ventes å levere tosifret inntjeningsvekst i både 2012 og 2013."Hedger" med Tyrkia Forvalteren er også positiv til det tyrkiske markedet. Tyrkia har også vært et av de beste vekstmarkedene i verden hittil i år, der spesielt banken Halkbank og industrikonglomeratet Sabanci har bidratt positivt til Ruriks avkastning så langt i år.- Tyrkia er på mange måter et komplement til Russland. Her forventer vi rundt 3,0 prosent vekst i år, og at den øker videre neste år. Tyrkia er en stor importør av olje og energi, og tjener på fallende oljepriser, og slik sett "hedger" russisk og tyrkisk økonomi på en måte hverandre ut, sier Frønningen.Tyrkia har slitt med store underskudd på handelsbalansen med utlandet, men har evnet å redusere underskuddet den siste tiden.- Her har også fallende oljepriser bidratt. I tillegg har Tyrkia strammet inn på sine offentlige utgifter, og er et av få land som har fått oppgradert ratingen sin av kredittratingbyråene.- Det makromessige har vært en trigger for årets oppgang, og Tyrkia ligger i dag kun 1-2 hakk under "investment grade" (indikerer relativt lav risiko for mislighold, red. anm), forklarer Frønningen.Forvalteren peker også på at verdsettelsen av tyrkiske selskaper var attraktiv ved inngangen til året.Artikkelen fortsetter under bildet.Vekstcaset Nigeria - Og så er vi jo glade i Afrika, da. Kontinentet har noen av de mest spennende utsiktene på lengre sikt, og i det siste har vi økt i Sør-Afrika, Kenya, Ghana og Nigeria, sier Holberg-forvalteren.Les også: Tyssøy: Dette er vår ultimate investeringFrønningen har eksempelvis gått inn i Guaranty Trust Bank (GTBank), en ledende nigeriansk bank som også har operasjoner i Ghana, Namibia, Gambia, Sierra Leone, Liberia og Storbritannia. Banken ble børsnotert i Nigeria i 1994, og ble som første nigerianske selskap notert i London i 2007.Ifølge forvalteren har mange et forutinntatt bilde av Nigeria.- Dog er det fortsatt slik at landet fremdeles er langt fra optimalt styrt. Nigeria har en relativt ineffektiv offentlig sektor, og et stort innslag av korrupsjon, sier han.- Men like fullt har landet 160 millioner innbyggere, og folketallet er voksende. Økonomien har vært en av de sterkest voksende i verden de 10 siste årene, fortsetter Frønningen, og viser til en årlig BNP-vekst på 7,0 prosent i snitt per år.Han trekker også frem Nigerias oljereserver på 60 milliarder fat.- Mye av vekstcaset ligger i sterk befolknings- og produktivitetsvekst. Landet får en stadig større middelklasse som etterspør flere og flere varer. Altså er demografien i landet gunstig, i tillegg til at ressursene er store, avslutter Frønningen overfor HegnarOnline.