- Investeringer som dette tåler en støyt

- Med slike selskaper i porteføljen tåler du svingninger i makrobildet, sier Holberg-forvalter Leif Anders Frønningen til HegnarOnline. Han drar frem et gyllent eksempel.

Cape Town. Foto: Finansavisen.

Tidligere i denne uken skrev vi at Holberg Rurik-forvalter Leif Anders Frønningen vekter seg opp i Russland og Afrika, deriblant Nigeria .Og i disse markedene finner han også syv av de potensielt største vekstrakettene i porteføljen.Frønningen legger ikke skjul på at det ligger en betydelig mengde arbeid bak lokaliseringen av de 40 selskapene som nå er i porteføljen.40 selskaper er en ganske konsentrert portefølje?- Ja, tanken er at vi skal kunne selskapene i porteføljen bedre enn markedet. Da må vi ha et konsentrert fokus, ved at kun de selskapene hvor vi har en "maksimal overbevisning" får plass i porteføljen, sier forvalteren til HegnarOnline.Følg HegnarOnline på Facebook her!Legger listen svært høyt Kravene for å få plass i porteføljen er strenge.- Vår filosofi er å investere i selskaper av høy kvalitet, og som har sterke posisjoner i attraktive næringer. Selskapene skal ha en god og tilpasningsdyktig ledelse som har et utpreget fokus på å skape aksjonærverdier og god corporate governance (eierskapsstyring). Lønnsomheten skal også være høy over tid, sier Frønningen.- En god markedsposisjon bunner for eksempel i et unikt produkt, patent, kompetanse eller en sterk merkevare som gjør selskapet i stand til å ta bedre betalt for produktene sine. Samtidig har de aktuelle selskapene gjerne stordriftsfordeler som gjør at kostnadene per solgte produkt er lavere enn hos relevante konkurrenter, utdyper han.Det å stå igjen med noen av de best posisjonerte selskapene globalt, er ifølge forvalteren risikoreduserende i seg selv.- Vi vet da at ledelsen i disse selskapene har vist en bemerkelsesverdig evne til å gjøre riktige grep gjennom ulike typer markedsklima. De fremvoksende økonomiene gir tilgang til markeder med høy underliggende vekst, men samtidig er det å investere i slike markeder forbundet med risiko.- Da gjelder det å finne selskaper med en beskyttet og lønnsom forretningsmodell. Et spisset fokus på veldrevne selskaper med høye marginer og høy kapitalavkastning gjør at fondet står godt rustet til å tåle svingninger i makrobildet, sier Frønningen videre.Les også: Tyssøy: Dette er vår ultimate investeringAfrikas Hennes & Mauritz Forvalteren trekker frem den sør-afrikanske kleskjeden Truworths som en prototype i porteføljen.Kjeden har totalt over 500 butikker i Sør-Afrika og er i ferd med ekspandere til en rekke afrikanske land med butikkene Truworths Man, Truworths Ladies, Daniel Hechter, Inwear og LTD.- Dette er Afrikas svar på Hennes&Mauritz, og et godt eksempel på hva vi ser etter. Her kan du huke av alt sammen: selskapet er markedsleder, har god ledelse, har tatt markedsandeler år for år, og har stordriftsfordeler i forhold til innkjøp, logistikk og distribusjon.- Selskapet har nesten 100 års historikk, og ikke minst sterke merkevarer som gir høy prisingsmakt. Samtidig er Truworths som regel en av de første leietagerne inn i nye kjøpesentre, da eierne vet at kjeden vil generere trafikk til senteret. Det gjør at selskapet får tilgang til senterets beste lokaler, i tillegg til at det typisk slipper unna med lavere leie enn mindre konkurrenter, forklarer Frønningen.Les også: - Denne aksjen er too cheap to ignoreTjener inn egenkapitalen på to år Selskapet bidrar jevnt og trutt til avkastningen, og var den femte sterkeste bidragsyteren i porteføljen senest i juni.- Selskapet har utvist en imponerende evne til å kombinere høy vekst i antall butikker og omsetning med høy lønnsomhet. Det drives med 55 prosent bruttomargin og en løpende egenkapitalavkastning på ca. 40 prosent de siste 10 årene.- Det vil si at selskapet tjener inn egenkapitalen på 2-2,5 år, sier Frønningen.Til tross for denne veksten og lønnsomheten er Truworths ifølge forvalteren rimeligere verdsatt enn internasjonale konkurrenter. Selskapet prises til en P/E (price/earnings = aksjekurs/inntjening per aksje) på 15 for 2012.- Det som trolig skiller oss fra en rekke øvrige forvaltere, er at vi har en langsiktig tenkning og er svært operasjonelt orienterte.- Det vil si: det viktigste for oss er å finne de beste selskapene og betale en fornuftig pris for dem, heller enn til enhver tid å lete etter det "lavest prisede selskapet". Mange av de tilsynlatende billige selskapene (ifølge P/E og P/B) er rimelige priset med god grunn, avslutter Holberg Rurik-forvalteren overfor HegnarOnline.