Politiet vil ha tiggeforbud

Politidirektoratet råder Justisdepartementet til å gjeninnføre forbudet mot tigging i Norge.

Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix.

Begrunnelsen er at tigging drar med seg ordensproblemer og vinningskriminalitet.Direktoratet bygger sin tilråding på erfaringene fra ulike politidistrikter, men særlig fra Oslo politidistrikt. Tidligere var tigging regulert i løsgjengerloven, men etter forslag fra Straffelovskommisjonen ble tigging avkriminalisert i 2006.Det var Justisdepartementet som i mai ba om en oppdatert oversikt over tigging i de største norske byene. Departementet ønsket også en politifaglig vurdering av sammenhenger mellom kriminalitet og tigging.Politidirektoratet har fått innspill fra fem politidistrikter og Kripos, og baserer sin tilråding til departementet på disse innspillene.I den politifaglige tilrådingen til departementet skriver direktoratet at en kriminalisering av tigging vil legge til rette for en mer effektiv utnyttelse av utlendingsloven og bortvisningsinstituttet. I brevet som er undertegnet av Øystein Mæland skriver han at et forbud trolig vil medføre en nedgang i tilstrømningen av tiggere til Norge.