Romfolket vil ikke forlate Årvoll

Romfolket vil trolig ikke dra fra Årvoll mandag, slik Oslo kommune har pålagt dem. En av eierne av tomten sier hun vil sikre området slik at de kan bli.

Kontrakt. Foto: Scanpix

En av de to eierne av tomten, Vanessa Quintavalle, sier mandag kveld at hun vil sørge for at området blir sikret slik at romfolket kan bli værende.Til VG sier Quintavalle at hun vil skaffe nye anleggsgjerder og sperre av området med de store steinene.- Vi skal også skaffe flere toaletter, om det trengs. Jeg vil minne om at det fortsatt er folk i boliger i Oslo som ikke har innlagt vannklosett, da må det gå an å ta litt høyde for at menneskene her ikke har det heller. Vi skal ordne med vann og med mat. Om det ikke er nok, så må det også forbys at nordmenn reiser på campingtur, sier hun.Ifølge sekretær Bjønnulv Evenrud i Folk er Folk forholder romfolket seg til eier av tomten og har ingen planer om å forlate området mandag kveld.Romfolket fikk mandag kveld beskjed om at de må forlate tomten på Årvoll i Oslo i løpet av dagen. Å oppholde seg i leiren er helseskadelig, mener Oslo kommune.I vedtaket skriver bydel Bjerke: «Det var ikke tilrettelagt for tilstrekkelig hygienisk og betryggende drikkevann. Vann ble hentet fra rennende bekk. Det var ikke etablert avløpsordning. Tre barn befant seg på området sammen med 20-30 voksne. Området bærer preg av å være en byggeplass, omkranset av store steinhauger og sandhauger av åtte til ti meters høyde og brattere enn 45 grader».