Skagen-kundene tjente 1,2 milliarder

Våre aksjefond ble over to milliarder kroner mer verdt i juni. Skagen-kundene forsynte seg med over halvparten.

F. v. Kristian Falnes, Geir Tjetland og Kristoffer Stensrud. Foto: Finansavisen.

Juni-tallene fra Verdipapirfondenes Forening viste i går at norske personkunders aksjefond steg 2,1 milliarder kroner i årets sjette måned.Vi vil nå se hvordan verdistigningen i juni fordelte seg mellom de største forvalterne.Les også: 1,25 milliarder ut av aksjefondHer hadde norske personkunder mest i aksjefond per 30/6: DNB: 24.044 millioner kroner Skagen: 21.926 millioner kroner Odin: 14.222 millioner kroner Storebrand: 10.680 millioner kroner Nordea: 9.392 millioner kroner Holberg: 5.256 millioner kronerFølg HegnarOnline på Facebook her!Endring i beholdningenSammenligner vi med forvaltningskapitalen ved utgangen av mai, steg denne relativt sett mest hos Skagen - det vil si 4,63 prosent, eller over 970 millioner, til 21.926 millioner kroner.Storebrand noterte seg for et hopp i forvaltningskapitalen på 4,22 prosent, eller 432 millioner, til 10.680 millioner kroner. I Nordea og Holberg var oppgangen på 3,99 og 2,44 prosent, eller 360 og 125 millioner, til hhv. 9.392 og 5.256 millioner kroner.I DNB gikk forvaltningskapitalen opp 1,29 prosent, eller 305 millioner, til 24.044 millioner kroner.Odin måtte se et fall i forvaltningskapitalen, det vil si 0,57 prosent, eller 82 millioner, til 14.222 millioner kroner.Justert for tegningen/innløsningenMen hvor mye forvalternes kunder fikk i verdstigning på aksjefond i juni, finner vi ikke før vi tar hensyn til netto tegning/innløsning i måneden.Norske personkunder tegnet aksjefond for netto 156 millioner kroner i juni.DNB hadde en nettotegning i løpet av måneden på 195 millioner kroner. Nærmest fulgte Storebrand og Nordea med hhv. 81 og 80 millioner kroner.Odin opplevde en nettotegning på 17 millioner kroner.Skagen og Holberg, derimot, måtte se nettoinnløsning på hhv. 207 og 13 millioner kroner fra aksjefondskundene i juni.Netto tegning/innløsning må trekkes fra/legges til beholdningsendringen for å finne verdistigningen.Norske personkunders verdistigning i aksjefond, juni 2012:Skagen: 1.178 millioner kroner (971 + 207) Storebrand: 351 millioner kroner (432 - 81) Nordea: 280 millioner kroner (360 - 80) Holberg: 138 millioner kroner (125 + 13) DNB: 110 millioner kroner (305 - 195) Odin: -99 millioner kroner (-82 - 17)Hver Skagen-kunde 4.300 kroner rikere Vi ser at Skagen-kundene tjente mest i kroner og øre. Her fordeles verdistigningen på 3 aksjefond og 276.625 kundeforhold, slik at hver personkunde i snitt tjente nesten 4.300 kroner.Storebrand har 24 aksjefond, og et antall kundeforhold som ved månedsskiftet var på 64.608. Hver personkunde tjente dermed over 5.400 kroner i snitt.Nordea har 42 aksjefond. Antall kundeforhold var ved månedsskiftet 84.910, slik at hver personkunde i snitt tjente 3.300 kroner.Verdistigningen i Holberg og DNB fordeles på hhv. 8/8.008 og 53/581.205 aksjefond/kundeforhold, slik at hver personkunde i snitt tjente hhv. drøyt 17.200 og nesten 200 kroner.Odin-nedgangen på 99 millioner skal deles på 14 aksjefond og 381.564 kundeforhold. Det vil si et tap på ikke mer enn drøye 250 kroner i snitt per personkunde.