Tall fra Verdipapirfondenes Forening lagt frem onsdag viser at det i juli ble tegnet andeler i verdipapirfond for netto 4.350 millioner kroner.
Aksjefond opplevde en innløsning på netto 1.568 millioner, mens kombinasjonsfond hadde en marginal nettoinnløsning.Rentefond fikk en nettotegning på 5.718 millioner kroner. Bak dette skjuler seg en nettotegning på 3.038 millioner kroner i obligasjonsfond, mens "andre rentefond" opplevde en nettotegning på 548 millioner kroner. Pengemarkedsfond fikk en nettoinntegning på 1.880 millioner kroner.Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 457 millioner kroner i juli. Norske institusjoner tegnet for netto 4.790 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 898 millioner kroner. Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for marginale 6 millioner kroner i juli.Norske institusjoner solgte for netto 529 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettoinnløste for 1.045 millioner kroner.Samlet forvaltningskapital i fond er nå 528 milliarder kroner. Norske personkunder sitter på 158 milliarder kroner, hvorav 98 milliarder i aksjefond. Norske institusjoner sitter på 296 milliarder, mens utenlandske kunder har fond for 73 milliarder kroner.- Både brutto tegning og brutto innløsning i aksjefond var om lag 60 prosent lavere enn månedssnittet de siste to årene for norske privatpersoner. Dette er typisk for juli måned, som vanligvis er preget av lav omsetning i aksje- og kombinasjonsfond, sier Lasse Ruud, sjef for Verdipapirfondenes Forening, i en kommentar.