Tall fra SSB viser at husholdninger og ideelle organisasjoners nettofinansinvesteringer steg med ni milliarder kroner i de fire kvartalene til og med 1. kvartal 2012. Dette skyldes blant annet at husholdningene satte mer penger inn i bankene.Transaksjonene i bankinnskudd, sedler og mynt summert over disse fire kvartalene utgjorde 71 milliarder kroner i 1. kvartal 2012, fem milliarder mer enn på samme tidspunkt i fjor.Husholdningenes plasseringer i bankinnskudd, med videre, har ifølge byrået aldri tidligere vært så høye i en firekvartalsperiode.Investeringene i finansielle eiendeler steg altså nesten ni milliarder og beløp seg til 154 milliarder kroner i de siste fire kvartalene. Husholdningenes gjeldsopptak var på 165 milliarder kroner i samme periode, omtrent det samme som i de to foregående firekvartalsperiodene.Til tross for økte finansielle investeringer er nettofinansinvesteringene fortsatt negative, og beregnet til minus 11 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2012.SSB minner om at husholdningstallene er påvirket av en revidert sektorklassifikasjon.