Aldri har vi hatt mer penger i banken

Norske husholdninger søker trygghet, og har rekordmye penger i bankinnskudd.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Tall fra SSB viser at husholdninger og ideelle organisasjoners nettofinansinvesteringer steg med ni milliarder kroner i de fire kvartalene til og med 1. kvartal 2012. Dette skyldes blant annet at husholdningene satte mer penger inn i bankene.Transaksjonene i bankinnskudd, sedler og mynt summert over disse fire kvartalene utgjorde 71 milliarder kroner i 1. kvartal 2012, fem milliarder mer enn på samme tidspunkt i fjor.Husholdningenes plasseringer i bankinnskudd, med videre, har ifølge byrået aldri tidligere vært så høye i en firekvartalsperiode.Investeringene i finansielle eiendeler steg altså nesten ni milliarder og beløp seg til 154 milliarder kroner i de siste fire kvartalene. Husholdningenes gjeldsopptak var på 165 milliarder kroner i samme periode, omtrent det samme som i de to foregående firekvartalsperiodene.Til tross for økte finansielle investeringer er nettofinansinvesteringene fortsatt negative, og beregnet til minus 11 milliarder kroner i firekvartalsperioden til og med 1. kvartal 2012.SSB minner om at husholdningstallene er påvirket av en revidert sektorklassifikasjon. Les mer om dette, og tallene for øvrig, her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi