Coop Norge prises for godt omdømme

Er du medlem, er prisen litt din også.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Coop Norge er tildelt Ipsos MMIs Omdømmepris for 2012 fordi de fleste av oss liker samvirkelaget.Juryen uttaler at praktisk talt alle nordmenn kjenner Coop Norge og har en positiv holdning til selskapet.- I tider med kritisk søkelys på dagligvarekjedenes markedsmakt, er stor tillit og godt omdømme en absolutt forutsetning for at bedriften skal nå sine mål og fylle sin rolle i samfunnet. Coop Norge ser ut til å innfri de aller flestes forventninger i så henseende, heter det i begrunnelsen.Konsernsjef Ola H. Strand i Coop Norge mottok prisen torsdag. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv