Etter et sterkt 1. halvår, har Delphi Norden innledet 2. halvår med å øke forspranget til markedet.Fondet, ved forvalter Øyvind Fjell, klarte hele 7,3 prosent avkastning i juli, mens referanseindeksen VINX Nordic la på seg 6,2 prosent. Så langt i år har fondet et forsprang på 5,77 prosentpoeng - 16,99 vs. 11,22 prosent.
Fjell advarer imidlertid andelseierne om at substansen i oppgangen fort kan vise seg svak, og viser til at det var mer løfter om nye kvantitative lettelser enn resultatsesongen som drev oppgangen.På sektornivå bidro overvekt innenfor helse mest positivt, mens undervekt i finans holdt fondet noe tilbake.- På selskapsnivå var det først og fremst våre seismikkselskaper Dolphin og Polarcus som bidro mest i positiv retning. Vi ser svært positivt på hvordan seismikksektoren har utviklet seg den senere tiden, og tror fortsatt på solid oppside for disse aksjene.- Tilnærmede opsjonspriset status av aksjene gjør likevel at svingningene forventes å bli relativt store. Slik vi ser det, oppveies dette av den antatte oppsiden, skriver Fjell.Algeta ble den største relative taperen i juli, men dette anser forvalteren som en reversering av siste måneders oppgang. Han forventer kursdrivende nyheter i løpet av året for både Algeta og Clavis Pharma, som også er i porteføljen.Gjennom juli fortsatte Fjell å øke eksponeringen mot bank, mens han reduserte ytterligere i industri.