Tre stjernefond - og to som går på stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine tre favoritter blant norske aksjefond. To fond går på stjernesmell.

Forvalter Håkon Persen Søderstrøm. Foto: Finansavisen.
Personlig økonomi

Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av juli.Tre fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige - forvaltere i parentes):

  • Danske Invest Norske Aksjer Inst I (forvalter: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)Danske Invest Norske Aksjer Inst I (forvalter: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)
  • Danske Invest Norske Aksjer Inst II (forvalter: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)Danske Invest Norske Aksjer Inst II (forvalter: Håkon Persen Søderstrøm, Lars Erik Moen)
  • Fondsfinans Aktiv (forvalter: Odd Hellem)Fondsfinans Aktiv (forvalter: Odd Hellem)
Av disse har Danske Invest Norske Aksjer Inst II den beste avkastningen hittil i år, med 19,59 prosent. Danske Invest Norske Aksjer Inst I og Fondsfinans Aktiv har hhv. 19,25 og 13,78 prosent.To fond fikk bare én stjerne I den andre enden av skalaen står Handelsbanken Norge og NB Aksjefond oppgitt med bare én stjerne hver.Fondene forvaltes av hhv. Dag Marius Nereng og Bjørn Wicklund. Sistnevntes fond har siden sist blitt nedgradert fra to stjerner.De to fondene har en avkastning hittil i år på hhv. 15,03 og 15,13 prosent.Les mer om personlig økonomi her.Hvor kommer stjernene fra? Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er:Morningstar Kategori (fondene blir sammenlignet innad i en kategori - her: Norge)
    AvkastningAvkastningRisiko (med fokus på nedsiderisiko)Risiko (med fokus på nedsiderisiko)KostnaderKostnaderTidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
- Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.Hvis du vil vite mer om hvordan Morningstar kommer frem til sine stjerne-utdelinger, finner du det her.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi