Annerledeslandet Norge

Et stort flertall av befolkningen mener privatøkonomien er bedre i dag enn for ett år siden. Situasjonen er imidlertid ikke like lystelig for alle.

Idar Kreutzer. Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Et stort flertall av befolkningen mener privatøkonomien er bedre i dag enn for ett år siden, og troen på fortsatt bedring er god. Men forskjellen mellom Norge og EU har ikke vært større på 15 år, viser det siste Forventningsbarometeret fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).. - Heldigvis er spareviljen sterk, noe som tyder på at nordmenn også tar innover seg den økonomiske uroen i Europa, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i FNO, i en pressemelding.Forventningsbarometeret, som er et kvartalsvis samarbeid mellom TNS Gallup og FNO, måler stemningen blant husholdningene på flere områder, blant annet når det gjelder synet på landets økonomi, egen økonomi og planer om større anskaffelser. Disse er slått sammen til en hovedindikator. Denne var i tredje kvartal i år på 23,4 indekspoeng. Til sammenligning var tilsvarende indikator for EU minus 24 poeng i samme kvartal, en forskjell på 47,4 poeng.- Dette viser jo med all tydelighet forskjellen mellom Norge og store deler av Europa. Som nasjon nyter vi godt av høye oljepriser og stor aktivitet særlig i bygge- og anleggsbransjen og olje- og gassektoren. Som privatpersoner kan vi glede oss over lav arbeidsledighet, reallønnsvekst og lave renter, sier Kreutzer.God lønnsvekst, lave renter, lave elektrisitetspriser og generelt lav prisvekst gjør at nordmenn flest har fått mer å rutte med det siste året. I følge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) økte husholdningenes disponible inntekt med 6,4 prosent fra andre kvartal i fjor til samme periode i år.Kreutzer påpeker imidlertid at situasjonen ikke er like lystelig for alle.- Sterk inntektsvekst, lav rente og lav boligbygging i forhold til befolkningsveksten gjør at boligprisene presses opp. Dette, sammen med myndighetenes strenge anbefaling om minst 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, gjør at mange ikke får mulighet til å kjøpe, selv om de har gode og sikre inntekter. Formuesgapet mellom de som eier bolig og de som leier øker, og dette rammer særlig de unge som ikke kan trekke på foreldrenes sikkerhet, sier han.Indikatoren for landets økonomi neste år viser ved denne målingen en nedgang fra 13,3 til minus 3,6 fra forrige kvartal.

Nyheter
Næringsliv