Norge passerer 6 millioner om 17 år

Med middels nasjonal vekst vil Norge ha 6 millioner innbyggere i 2029. Og andelen eldre vil øke kraftig.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Folketallet i Norge har vokst svært raskt de siste årene. Denne trenden vil trolig fortsette noen år framover. I SSBs mellomalternativ vil Norge passere 6 millioner innbyggere i 2029. Da er Norge antakelig nest størst i Norden, etter Sverige.Levealderen vil også fortsette å øke. I 2011 økte den med 0,15 år for menn og 0,3 år for kvinner, til henholdsvis 79 og 83,45 år.Dette er de høyeste nivåene som er registrert for Norge, og en fortsettelse av en økning som har foregått nesten uavbrutt i to hundre år. De siste ti år har levealderen økt med hele 2,8 år for menn og 1,9 år for kvinner.Det at levealderen har økt raskere for menn enn for kvinner de siste årene, har medført at forskjellen mellom kvinners og menns levealder har sunket til rundt 4,5 år, fra nærmere 7 år på 1980-tallet.SSB antar at dette vil fortsette framover, slik at forskjellen i 2060 ned på om lag 3 år igjen, slik den var på 1950-tallet, og som anses som et slags normalnivå.Slik kan det bli i 2100I mellomalternativet til SSB er det også ventet at levealder for menn øker fra 79 år til 89,5 år i 2100, og fra 83,4 år i 2011 til 92,5 år i 2100 for kvinner.På grunn av den store usikkerheten om utviklingen har SSB også laget alternative estimater for dødelighetsutviklingen framover. I lavalternativet har byrået forutsatt at levealderen øker til 83,8 år for menn og til 84,6 år for kvinner i 2100, og i høyalternativet til 92,8 år for menn og 96,1 år for kvinner.Den økte levealderen kan også føre til at antallet eldre øker. Andelen 70-åringer antas å dobles til 20 prosent i 2070.Også de aller eldste vil utgjøre en stadig større andel i samfunnet. I mellomalternativet øker andelen 80-89-åringer fra 3,6 prosent i 2012 til 7,5 prosent i 2070. Andelen som er 90 år eller eldre vil tredobles - fra 0,8 til 2,5 prosent.Eldrebølgen Selv om den norske befolkningen kommer til å bli betydelig eldre, vil eldrebølgen i Norge, i følge SSB, bli langt svakere enn i mange andre land.I Japan er allerede 15 prosent av befolkningen 70 år eller mer (FN 2011). I FNs befolkningsframskrivninger vil nærmere 40 prosent av japanerne være 70 år eller mer rundt midten av dette århundret.Den tilsvarende andelen for en rekke europeiske land som Tyskland, Italia, Portugal, Spania og Sveits vil bli godt over 30 prosent. Også ikke-europeiske land som Cuba, Sør-Korea og Singapore kan få en andel på over 30 prosent innen 2050.Les alt om befolkningsveksten i Norge

Nyheter
Næringsliv