Dette tjente Norges rikeste i 2011

Samlet hadde Norges 15 rikeste en lønnsslipp på over 600 millioner kroner i 2011, mens formuen bikket totalt 40 milliarder kroner. Se ligningstallene til toppen av Kapitals 400 rikeste-liste her.

Johan H. Andresen. Foto: Andreas Bondevik / Scanpix
Personlig økonomi
I september rangerte Kapital, tradisjonen tro,. Men det er ikke for alle at tallene fra Skatteetaten stemmer så god overens med tallene magasinet mener er de reelle.Den største forskjellen er det Norges rikeste mann, skipsreder John Fredriksen, som står for. Han er som kjent bosatt på Kypros, og står dermed kun oppført med en formue på skarve 1,5 millioner kroner og en inntekt på drøye 900.000 kroner for 2011.Også for Peter T. Smedvig, som er bosatt i Storbritannia, er forskjellene store.Den av de 15 som står oppført med høyest formue er, i år som i fjor, tobakksarving Johan H. Andresen. Samlet satt toppen av 400-listen med en lignet formue på hele 41.091.711.563 milliarder kroner i 2011.På inntektssiden er det derimot Trond Mohn som topper listen, med en inntekt på hele 311 millioner kroner i fjor. Han er fulgt av Petter Stordalen og Andresen, som begge er lignet med en inntekt på drøye 80 millioner kroner i 2011.Den eneste, med unntak av Smedvig, som ikke sto oppført med noe inntekt i 2011 var Kjell Inge Røkke.Totalt betalte de 15 mennene til sammen 638,8 millioner kroner i skatt. Olav Thon topper denne listen med en skatteutbetaling på 139,1 millioner kroner i fjor, men ble tett fulgt av Trond Mohn som måtte ut med 133,8 millioner kroner i skatt.