- Vi har vurdert saken og kommet til at det ikke er aktuelt å fjerne formuesskatten. Snarere tvert om: Det er den skatten som gjør at rike mennesker i dag betaler skatt. Å fjerne formuesskatten vil gjøre landets milliardærer til tilnærmet nullskattytere, sier finansminister Sigbjørn Johnsen til vg.Han viser til at departementet har regnet seg frem til at de 100 rikeste i landet ville fått en skattelette på 79 prosent hvis formuesskatten fjernes.Videre ville de med over 100 millioner kroner i nettoformue i snitt fått 3,7 millioner kroner i skattelette.- Det tilsvarer 60 prosent av skatten de betaler, sier Johnsen til avisen.