Pensjon angår oss alle, men svært få vet noe særlig om de ulike pensjonsordningene som fins. Hva er egentlig forskjellen på ytelses- og innskuddsbasert pensjon?På oppdrag fra YS utarbeider Arbeidsforskningsinstituttet - AFI - årlig et Arbeidslivsbarometer. 81,8 prosent av de 3.000 spurte svarer at de i liten eller ingen grad kjenner til ulike pensjonsordninger som vil berøre deres fremtidige pensjon.- Pensjon er et vanskelig, men viktig tema. Det handler om å planlegge alderdommen. Tallene våre tyder på urovekkende utvikling knyttet til kunnskap om pensjonsrettigheter, sier Inger Lise Rasmussen, leder i YS-forbundet Negotia.- I forbindelse med Banklovkommisjonen snakkes det om hybrider og nye ordninger, samtidig som mange fortsatt sliter med å forstå forskjell på ytelses- og innskuddsordninger, OTP, delingstall, AFP og så videre. Dette er fryktelig teknisk og uoversiktlig, sier Rasmussen.Negotia har derfor noen forslag til enkle tiltak som skal gjøre det lettere for folk å forstå, blant annet at alle arbeidstakere med mer enn ett års ansettelse skal få opplyst på lønnsslippen hva slags pensjonsordning han eller hun har gjennom bedriften, og om mulig «opparbeidet pensjon i arbeidsforholdet» - slik vi i dag har for feriepenger. (©NTB)