KjøpLogg inn

Mange land har høyere skatt enn Norge

Ser man utelukkende på skatteprosenten kommer Norge ganske bra ut i verden. Men ikke glem særavgiftene, arveavgiften, de indirekte avgiftene, kapitalbeskatningen og formuesskatten.

Publisert 5. nov. 2012 kl. 08.27
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 22.09
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 517 ord
Foto: Scanpix

Frankrike har vedtatt en økning i toppskatt fra 41 til 45 prosent. Dette får effekt for inntekter over 250. 000 euro. I tillegg vurderes en økning til 75 prosent for skattytere som tjener mer enn én million euro.Ved årsskiftet innførte Spania en økning i skattesatsene for å dekke landets offentlige underskudd. Dette får effekt for alle skattytere, og varierer fra 0,75 til 7 prosent, avhengig av den enkeltes inntektsnivå.For skattytere med inntekt på mer enn 300 000 euro i Spania, har skatten økt fra 45 prosent til 52 prosent. I de øvrige europeiske landene er det svært liten økning.I Norge ligger marginalskatten på 47,8 prosent og den har stått stille en god stund. Og nå økes minstefradraget, pensjonsfradraget og innslagspunktet på toppskatt.- Skatten i Norge går derfor relativt sett ned. Dette viser at Norge har stabil økonomi, mens andre land bruker skatt for å demme opp for underskudd og økte velferdskostnader. Noen land har også øremerket skatter til spesielle formål. Japan har skatt spesielt til oppbygging etter jordskjelvet, på samme måte som Vest-Tyskland øremerket skatt til sammenslåingen med Øst-Tyskland, sier partner og advokat i KPMG Cathrine Bjerke Dalheim i en pressemelding.Ifølge KPMGs årlige skatteundersøkelse Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012 har toppskatten i verden økt i gjennomsnitt med 0,3 prosent. Ifølge Bjerke Dalheim skyldes økningen i hovedsak manglende økonomisk restitusjon og økende gjeldsbekymring.- Flere økonomier øker skattesatsene for høyinntektsgrupper, og introduserer midlertidige skatter for å møte utfordringer knyttet til budsjettunderskudd. Reformene i Frankrike og Spania er de mest fremtredende eksemplene, sier hun i meldingen.Tabellen er kun en sammenligning av effektiv skatt på lønnsinntekt. Særavgifter som arveafgiften, indirekte avgifter, kapitalbeskatningen og formuesskatten er tilleggsfaktorer ved vurdering av netto kjøpekraft. Les mer om den norske marginalskattenSkatten i Europa• Gjennomsnittlig skattesats i Øst-Europa: 16.7%. Polen og Ukraina skiller seg ut med progressivt skattesystem.• Gjennomsnittlig skattesats i Nord-Europa: 36.5%. Svært liten endring de seneste årene (endringene har vært i Finland, Sverige og Island).• Storbritannia varsler reduksjon i skattenivået fra 50% til 45%• Gjennomsnittlig skattesats i Sør-Europa er stabil på ca. 32%.• Marginalskattesatsen i Hellas har forblitt uendret på 45% (økte fra 40% i 2010).• Kypros har økt marginalskatten fra 30% til 35% siden i fjor.• Armenia økte sin toppskatt med 5% og planlegger ytterligere økning i 2013. Georgia varsler det samme.Skatten i Asia• I Asia har det vært få endringer.• Sør-Korea har økt skattesats med 3% for høyinntektsgrupper.• Hong Kong og Singapore forblir attraktive land fra et skattemessig ståsted, med lave skattesatser.• Det forventes endringer i Japan med "Special Reconstruction Surtax" knyttet til jordskjelv og naturkatastrofer.Skatten i Afrika• Egypt introduserer en ny toppskatt på 25% for høytinntektsgrupper.• Zimbabwe øker toppskatt med 10% (tilbake til 2008 nivå).Skatten i Amerika • Nord-Amerika forblir på samme nivå. Ingen endring i federal taxes, men Bush tax cuts opphører i år og det er forventet at top US federal tax rate øker fra 35% til 39.6% i 2013.• Latin-Amerika forblir mer eller mindre uendret.• Mexico reduserer skattesats fra 30 til 29, og deretter 28 i 2014. Guatemala vil redusere tilsvarende.• Skattesats Aruba: 58,95%.Her finner du hele Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2012