Rush for å binde renten

Ferske tall viser at stadig flere nordmenn binder renten på hele eller deler av banklånet.

Penger - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den svært lave renten har lokket mange nordmenn til å binde renten på hele eller deler av banklånet, skriver vg.- Det stemmer godt med våre erfaringer, sier Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DNB.Andel fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnsmottagere er nå på 9,5 prosent mot 8,9 prosent i 2. kvartal 2012, viser ssb-tall.Dette er det høyeste nivået fastrenteandel siden utgangen av 2005.Midteide forteller til avisen at banken normalt har 5 prosent av den totale låneporteføljen i fastrente, mens nå har den økt til 11 prosent.I følge Norsk Familieøkonomi er laveste rente på å binde i 7 år nå 3,95 nominelt. Det er hos SpareBank 1 Midt-Norge.Laveste fastrente på 10 år er 4,2 prosent nominelt, hos Bank 1 Oslo, Sparebanken Hedemark, Sparebanken Vest, DNB og Nordlandsbanken.

Nyheter
Personlig økonomi