Slår markedet selv etter krakk - her er favorittene

Delphi-forvalter Øyvind Fjell måtte tåle et krakk i november, men er likevel godt foran markedet. Norwegian er blant hans nye favoritter.

Personlig økonomi

Etter et sterkt 1. halvår, fortsatte Delphi Nordic å øke forspranget til markedet i 2. halvår.Clavis-smell Det var inntil Clavis Pharma falt nesten 90 prosent på én dag i november. Den gode kursutviklingen gjennom 2012 gjorde at posisjonen utgjorde fire prosent av fondet da det smalt.- Aktiv forvaltning innebærer et element av risiko, og vi mente at Clavis hadde en god riskreward før datafremleggelse. At utfallet ble et annet, er beklagelig, skriver forvalter Øyvind Fjell i en november-rapport.Delphi Nordic falt 3,0 prosent i løpet av måneden, mens referanseindeksen VINX Nordic steg 1,9 prosent. Så langt i år har fondet likevel et forsprang på 2,35 prosentpoeng - 15,35 vs. 13,00 prosent.Les også: Krakkaksje ødela - nå satser Delphi-forvalteren på disse fem aksjene- Klar sektorrotasjon Ifølge Fjell bedret stemningen i aksjemarkedet seg gjennom november.- Ett viktig forhold å merke seg var den klare sektorrotasjonen som fant sted; hvor sykliske sektorer som industri og råvarer gjorde det best, mens både helse og til dels energi utviklet seg svakere.- Dette representerer et klart brudd med hvordan utviklingen har vært så langt i år, skriver Fjell.Forvalteren påpeker at sektorallokeringen i fondet bidro moderat negativt i perioden.- Vi er fortsatt overvektet i de mer defensive sektorene, og undervektet i de mer sykliske. Vår overvekt i energi og undervekt i industri var de største, negative bidragsyterne.- I løpet av måneden har vi blitt noe mer positive, noe som først og fremst har resultert i at vi har redusert kontantbeholdningen for å øke beholdningen i utvalgte, sykliske aksjer, fortsetter Fjell.Opp i RCCL, inn i Norwegian Av endringer i porteføljen trekker han frem en høyere vekting i RCCL og Novo Nordisk gjennom måneden.- Vi tok også en posisjon i Norwegian, og i tillegg er Billerud (emballasje, Sverige) tilbake i porteføljen, legger Fjell til.Delphi Nordics fem største investeringer er (per 30/11) Carlsberg (5,95 prosent), Algeta (5,92 prosent), Novo Nordisk (5,82 prosent), Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) (5,77 prosent) og Dolphin Group (5,59 prosent).Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Personlig økonomi