Slutt på gratis advokat fra nyttår

Prøveprosjekt der innbyggerne i 40 utvalgte kommuner har fått inntil én times gratis advokathjelp, avsluttes ved nyttår.

Merete Smith - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

- Det er overraskende og synd at dette prosjektet stoppes. Det kom som en total overraskelse på oss i statsbudsjettet i høst, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.- Vi mener dette tilbudet dekket et viktig behov. Livene til folk er blitt mer kompliserte, du har skilsmisser, dine, mine og felles barn, arveoppgjør, krav fra offentlige myndigheter. Alt dette skaper økt behov for juridisk assistanse. Ved å få hjelp fra en advokat på et tidlig tidspunkt, kan en ofte forhindre store konflikter senere. Vi mener det er samfunnsøkonomisk riktig å gi dette tilbudet, sier Smith til NTB.Tilbudet har omfattet 40 kommuner i Buskerud, Rogaland og Lindesnes-regionen. Kommunene har organisert opplegget og leid inn lokale advokater til å være rådgivere. Tilbudet er godt mottatt. En foreløpig undersøkelse viser at 68 prosent av brukerne mente de fikk svar på spørsmålet de hadde.Modum kommune i Buskerud er en av kommunene som har vært med på prosjektet. Torstein Vik ved kommunens servicetorg sier de har hatt veldig god oppslutning om tilbudet.- Jeg har inntrykk av at mange er glade for denne servicen. Vi snakker med de som har hatt time fordi de skal fylle ut et spørreskjema, og de aller fleste er fornøyde. De som ikke er fornøyde, har gjerne fått beskjed om at de ikke har noen sak, sier Vik.- Jeg tror dette er et bra tiltak. Det kan være greit å få avklart at du ikke har noen sak uten å betale for det. Vi var overrasket over at prosjektet blir stoppet, sier Vik.Modum kommune har brukt pengene med forsiktighet, og har derfor nok igjen til å holde opplegget i gang også i 2013. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv