Aksjefondene langt fra å ta igjen katastrofetapet

Norske personkunders aksjefond ble 9,4 milliarder mer verdt i 2012. Det var langt unna å kompensere for katastrofeåret 2011.

Illustrasjonsfoto: AP Photo

Norske personkunder hadde ved utgangen av desember 164,2 milliarder kroner i fond, hvorav 99,6 milliarder kroner i aksjefond. Dermed steg beholdningen vår i aksjefond 1.434 millioner kroner sammenlignet med én måned før.Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening sluppet i går at norske personkunder faktisk nettoinnløste aksjefond for 39 millioner kroner i desember.Det vil si at norske personkunder opplevde en verdistigning i aksjefond på 1.473 millioner kroner i løpet av fjorårets siste måned.Norske aksjefond sto for 363 millioner kroner av verdistigningen, globale aksjefond 302 millioner, mens nordiske aksjefond steg med 268 millioner kroner.Steg 9,4 milliarder i 2012 Hvis vi gjør samme øvelse for 2012 som helhet, tar vi utgangspunkt i at norske personkunder hadde 90 milliarder kroner i aksjefond ved inngangen av året.Dermed økte beholdningen vår av aksjefond med 9,6 milliarder kroner i løpet av 2012.Samtidig nettotegnet norske personkunder aksjefond for 232 millioner kroner. Konklusjonen blir dermed at norske personkunder fikk en verdistigning på knappe 9,4 milliarder kroner i sine aksjefond i året som gikk.Altså ble 2012 et godt år for norske fondskunder, i skarp kontrast til 2011, da verdifallet var katastrofale 17,5 milliarder kroner. Følg HegnarOnline på Facebook her!