- Da skal Siem Offshore reprises kraftig

Hogne Tyssøy håper en av børsens mer anonyme offshoreaksjer skal sørge for ytterligere fart i avkastningen.

Kristian Siem. Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Hogne Tyssøy og hans forvalterteam i Holberg Norge slet med avkastningen i 2012, men i desember fikk de etterlengtet sving på sakene.Som "månedens selskap" trekker forvalterne frem Siem Offshore, et norsk supplyrederi som opererer internasjonalt.Største aksjonær i selskapet er Kristian Siem gjennom Siem Industries, med 34 prosent eierandel. Selskapet har en flåte på over 40 skip, og består av både plattformbåter (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og subseaskip. Av dette er åtte skip under bygging.Forvalterne fremhever selskapets relativt sterke balanse.Triggerne Den fremste triggeren er ifølge Tyssøy & co. den høye leteaktiviteten, som øker behovet for AHTS-skip.- Selskapet har tre skip i spotmarkedet for AHTS-er i Nordsjøen. Dagens oljepris gir grunnlag for en høy leteaktivitet, heter det.Holbergs Norge-team trekker også frem subseainstallasjoner.- Antall "juletrær" som installeres er en ledende indikator for etterspørsel etter subseaskip. Det ventes her en fortsatt en sterk vekst fremover. Selskapet har fire skip under bestilling, og ett har allerede fått en 5-årskontrakt med EV/EBITDA (enterprise value i forhold til driftsresultat før avskrivninger) på ca. 6,5, skriver forvalterne.De mener videre at sterk underliggende verdistøtte og innvannende transaksjoner for aksjonærer skal bidra positivt.- Selskapet solgte et MPSV-skip i 4. kvartal for 10 ganger EBITDA eller 1,6 ganger bokført verdi, noe som indikerer en verdi per aksje på ca. 17 kroner i Siem Offshore. I tillegg kjøper selskapet tilbake 10 millioner egne aksjer, som utgjør ca. 2,5 prosent av totalt antall aksjer, forteller de.- Da skal selskapet reprises kraftig Tyssøy & co. tror det i de kommende årene kan ligge stor oppside på inntjening i forhold til estimater grunnet et sterkere AHTS-marked enn ventet, samt gode kontrakter på subseaskip under bestilling.- Det er ikke urealistisk at selskapet kan klare en avkastning på egenkapital (ROE - return on equity) opp mot 20 prosent. Inntreffer dette, skal selskapet reprises kraftig, mener forvalterne.Hogne Tyssøy har i forvaltningen av Holberg Norge med seg Jann Molnes, Robert Lie Olsen og Tony Fimreite.Risikofaktorene Som fremste risikofaktor trekker kvartetten frem oljeprisen.- Ved kraftig fall i oljeprisen, vil AHTS-er som går i spotmarkedet få utfordringer med å tjene penger. Også subseaskip under bestilling kan få problemer med å sikre seg kontrakter, skriver de.Kontrahering er også en uskikerhet.- Vi er spesielt skeptiske til ordreboken vi ser i PSV, og unngår selskaper som er åpne mot PSV-markedet, heter det.En potensielt lavere aktivitet enn ventet hos den brasilianske oljegiganten Petrobras kan også slå negativt ut.- Som følge av dette vil de etterspørre mindre supplyfartøyer, og markedsbalansen kan bli slakkere, avslutter Holberg-forvalterne.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv