To nye Holberg-favoritter - tre aksjer ut

Hogne Tyssøy er ikke lenger kaptein på Holberg Norden-skuta. Fondet har kjøpt seg inn i to nye aksjer, mens tre har fått reisepass.

Bow Summer. Foto: Odfjell
Personlig økonomi

I går omtalte vi det storstilte ryddesalget i Holberg Norge i fjor.Holberg Norden slanket også porteføljen betraktelig i løpet av 2012, og klarte i likhet med Norge-fondet også å slå markedet i desember. Mens referanseindeksen VINX Benchmark Cap Index steg 2,1 prosent, steg fondet 2,4 prosent.Men for 2012 sett under ett var fasiten skral. "Stillingen" ble 15,4 vs. 2,4 prosent avkastning, fordel markedet.De siste tre og fem årene har fondet en negativ snittavkastning på hhv. 1,6 og 4,8 prosent.Dolphin Group, Electrolux og Novo Nordisk trekkes frem som positive bidragsytere, mens Vestas Wind Systems, REC og BW Offshore (Bergesen Worldwide Offshore) var de største taperne.Følg HegnarOnline på Facebook her!Tror fortsatt på REC og Vestas Forvalterne solgte seg ut av sistnevnte i løpet av 2012, men holder troen på REC og Vestas.- Utviklingen i Vestas skuffet oss og vi forventer at selskapet tar de grepene de kan ta for å gjenskape lønnsomhet. De har allerede annonsert flere tiltak for å reduserer kostnadsbasen og bli en mer fleksibel produsent.- De er likevel ikke i mål og vi forventer nye grep i løpet av 2013. Vestas har kanskje den største kunnskapsbasen globalt omkring vindmøller. Evner de å utnytte den bedre i 2013 og fremover, har selskapet et stort kurspotensial, heter det.Forvalterteamet for Norden-fondet er det samme som for Norge-fondet, med den forskjellen at Robert Lie Olsen overtok som ansvarlig porteføljeforvalter 1. desember i fjor.Tre aksjer ut Med Lie Olsen ved roret solgte Holberg Norden seg i desember ut av tre aksjer.Beslutningen om å kvitte seg med Odfjell, det globale kjemikalierederiet med hovedkontor i Bergen, beskrives dog som et vanskelig valg.- Selskapet prises med en betydelig rabatt til bokførte verdier. Dersom kjemikaliemarkedet styrker seg igjen slik at inntjeningen forsvarer kapitalen, har aksjen en stor oppside, heter det.På den andre siden er dagens inntjening ifølge forvalterne ikke på langt nær høy nok til å forsvare investert kapital.- Løpende inntjening er ikke høy nok til å finansiere planlagte investeringer og uten delsalget av resten av terminalene ville gjelden i Odfjell bare økt over de neste årene, med dagens ratenivåer.Videre solgte Holberg Norden sine småposter i Clavis Pharma og det finske IT-selskapet F-Secure.Dansk bryggeri imponerer Inn kom to aksjer.Det danske bryggeriet Royal Unibrew fokuser på produkter innenfor øl, malt og ikke-akoholholdig drikke, primært mot Danmark, Tyskland, Estland, Litauen og Italia.Holberg har bitt seg merke i utviklingen siden Henrik Brandt begynte som toppsjef i 2008.- Driftsmarginen var den gang svake 3,2 prosent, men er nå løftet opp til rundt 14 prosent. Tilsvarende har avkastningen på egenkapitalen vist en imponerende utvikling.- Strategien fremover er å fortsette rendyrkingen. Danskene eier blant annet 25 prosent av Hansa Borg Bryggerier (som nok er til salgs), og planlegger andre aktivasalg. Overskytende kapital betales enten ut via utbytte eller via tilbakekjøp av aksjer, skriver forvalterne.Securitas et sikkert bet? Videre satser fondet på Securitas, til tross for åpenbare negative elementer som at selskapet opererer i et marked med antatt lave adgangsbarrierer, og med en begrenset organisk vekst gitt de økonomiske utfordringene i flere av selskapets markeder.- Vi mener likevel at med dagens verdivurdering veier de positive elementene langt sterkere. Om ikke den makroøkonomiske veksten i Europa blir sterk fremover, er det ihvertfall flere tegn på at vi er ved en form for bunn, skriver forvalterne.Det betyr ifølge Lie Olsen & co. igjen at den organiske veksten neppe blir dårligere enn det den allerede er.- Det bør bidra til at selskapet klarer å vedlikeholde eller og øke marginene fremover via kostnadsbesparende tiltak og, enda viktigere, ved å utnytte sin globale organisasjon og kunnskap til å tilby kunder bedre løsninger enn det de har i dag.- Som en tilnærmet global aktør kan Securitas også inngå internasjonale sikkerhetsløsninger som få andre aktører har evnen til å gjøre, heter det videre.Forvalterne peker også på en direkteavkastning som tilsvarer ca. 5,0 prosent for i år, og forventet noenlunde uendret nivå neste år.

Nyheter
Børs