- Kravene er strengere enn ventet

Finanstilsynet besluttet fredag at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag. Det vil gjøre pensjonsforsikringer dyrere.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Finanstilsynet besluttet fredag at det skal innføres et nytt dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 1. januar 2014.Det vil sette krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å dekke fremtidige forpliktelser.Ifølge Storebrand er dødelighetsgrunnlaget strengere enn forventet, men vil ikke ha umiddelbare regnskapsmessige konsekvenser."Storebrand har i perioden 2011 til 2012 samlet avsatt 4,3 milliarder kroner til fremtidig oppreservering. Fra 2013 og fremover vil overskudd på kundenes investeringsporteføljer avsettes så lenge kontraktene er underreservert i henhold til de nye tariffene. Storebrand har også andre buffere som vil kunne brukes til å sikre tilstrekkelig avkastning for å dekke oppreserveringen", skriver selskapet i en melding.DNB på sin side påpeker at det er fortsatt noe usikkerhet om hvordan ulike deler av Finanstilsynets melding skal forstås."Selv om resultatene påvirkes negativt av nytt dødelighetsgrunnlag, vil denne saken ikke påvirke DNB-konsernets langsiktige finansielle mål", skriver DNB i en melding.Dette er dødlighetsgrunnlaget: * Finans Norges forslag til startdødelighet, tillagt 12 prosent sikkerhetsmargin * Dødelighetssynkning tilsvarende Statistisk Sentralbyrås mellomalternativ, tillagt 10 prosent sikkerhetsmargin * Høye sikkerhetsmarginer for økt dødelighet knyttet til tariffer for etterlattedekningerLes Storebrands melding og meldingen fra DNB .Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv