Spillavhengige får millionstøtte

Fem organisasjoner som jobber med spilleavhengige, har fått en samlet støtte fra Lotteritilsynet på 1,45 millioner kroner.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Den største potten fra Lotteritilsynet er tildelt organisasjonen Spillavhengighet Norge. De har fått 750.000 kroner til drift av organisasjonen og 250.000 kroner i prosjektmidler.Norsk Forening for Spillproblematikk har fått 200.000 kroner og stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende får 50.000 kroner.Organisasjonene Barnevakten og Tyrkisk barn- og ungdomsorganisasjon får henholdsvis 150.000 og 50.000 kroner.Lotteritilsynet, som forvalter og kontrollerer alle private lotteri og statlige pengespill, deler hvert år ut tilskudd til støttegrupper for spillavhengige og andre organisasjoner som retter aktiviteten sin mot spillavhengighet.

Nyheter
Næringsliv