Varsler dyrere pensjonsforsikring

Det at vi lever stadig lenger, gjør at forsikringsselskapene må sette av mer penger til pensjonsordningene. Fredag la Finanstilsynet fram et nytt grunnlag for beregning av levealder.

Idar Kreutzer. Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Dokumentet, som har det pragmatiske navnet dødelighetsgrunnlaget, stiller minimumskrav til forutsetningene om levealder når de kollektive pensjonsordningene beregnes. Det nye grunnlaget skal tas i bruk fra 2014, og selskapene skal bruke en overgangsperiode til å legge seg opp nye reserver for å møte de fremtidige kostnadene.I korthet betyr det mindre deling av overskudd og trolig høyere premier.- Vi er opptatt av trygghet og forutsigbarhet for kundenes fremtidige pensjoner. Økende levealder innebærer lengre utbetalingstid for pensjonene enn det gjeldende dødelighetsgrunnlag tilsier, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Hans organisasjon skal på vegne av bransjen gå i dialog med Finanstilsynet om tolkning og praktisk gjennomføring av den nye modellen.Kreutzer sier livselskapene allerede har bygget opp reserver ut over det som fastsettes i det forrige dødelighetsgrunnlaget fra 2007. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv