- Elleve år med bonusforbud i luftfarten har virket. Bonusforbudet har vært viktig for å sikre etablering av mer enn ett flyselskap i Norge, og for å opprettholde konkurransen i luftfarten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap).Aasrud sier regjeringen deler Konkurransetilsynets bekymring for konkurransen i luftfarten, og særlig i distriktene, når bonusforbudet oppheves. Men ettersom det i dag er to store aktører i det norske markedet, og konkurransesituasjonen er mer robust enn da forskriften ble innført i 2007, velger regjeringen å oppheve forbudet.Konkurransetilsynet skal følge markedet nøye i tiden framover og blir bedt om å vurdere å pålegge flyselskapene opplysningsplikt om bruken av bonusprogrammer.- Regjeringen mener derfor at det nå er riktig å oppheve bonusforbudet og falle tilbake på de alminnelige virkemidlene i konkurranseloven. Vi vil vurdere virkemiddelbruken på nytt dersom markedsutviklingen tilsier det. Regjeringen er ikke enig med ESAs rettslige vurderinger om at bonusforbudet er i strid med EØS-avtalen, sier Aasrud.Regjeringen skal i tiden framover utrede muligheten for å lovregulere at bonuspoeng som opptjenes i arbeidsforhold tilfaller den som betaler for reisen, normalt arbeidsgiver. (©NTB)