Den mulige regjeringspartneren Høyre sier blankt nei til forslaget om å sette en strek over endringen som ble innført i 2011.- Dette er en av bærebjelkene i pensjonsreformen som skal sikre at også mine barn og barnebarn får pensjon. Det ville ikke være ansvarlig å støtte forslaget fra Fremskrittspartiet, sier Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til NTB.- Pensjonister har ikke hatt en dårligere inntektsutvikling enn andre de siste årene. Snarere tvert imot, sier han.Fremskrittspartiets Robert Eriksson er av en annen oppfatning. I intervjuer har han påstått at norske alderspensjonister er ofre for sosial dumping.- Pensjonsreformen som ble vedtatt av de andre partiene er tidenes største velferdsran. Avkortingen av løpende pensjoner er sosialt urettferdig, sa Eriksson til Avisenes Nyhetsbyrå for noen uker siden.Der varslet han om representantforslaget som nå er til behandling på Stortinget. Han og Frp ønsker å fjerne ordningen som sier at alderspensjonen først skal reguleres med lønnsveksten og deretter reduseres med 0,75 prosent.