Ny inndeling av statistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at Ola og Karis pensjonssparing i fond er svært lik Oljefondets, både når det gjelder andelen aksjer og hvor det investeres,.De siste årene har innskuddspensjonsordninger bidratt til vesentlig tegning i verdipapirfond, og det er stor grunn til å forvente at utviklingen vil forsterkes i tiden som kommer.Det opprettes derfor nå en ny hovedkategori i VFFs månedlige fondsstatistikk kalt «pensjonsmidler med fondsvalg», hvor innskuddspensjon og andre pensjonsmidler hvor den enkelte kan foreta investeringsvalg inngår.Tallene i den nye statistikken viser at nordmenn kopierer Oljefondet (Statens pensjonsfond - utland) når de sparer til pensjonen.- Mens oljefondet skal ha 60 prosent i aksjer, viser tallene i den nye statistikken at Ola og Kari har 58 prosent aksjefond i sin pensjonssparing. Oljefondet skal investere alt utenlands, men nordmenn følger hakk i hæl med 83 prosent plassert i aksjefond som investerer internasjonalt. Det er interessant å observere at nordmenns pensjonssparing i verdipapirfond er så lik oljefondets plasseringer, sier Bernt S. Zakariassen i meldingen.Samlet sett var det ved utgangen av april plassert tett på 60 millilarder kroner i pensjonsmidler med fondsvalg. Nesten 35 mrd kroner av dette var plassert i aksjefond.