Aksjene til de 12 rikeste på Oslo Børs steg med 916 millioner kroner i verdi sist uke, og det var stort sett oppgang over hele linjen.Vinneren på Oslo Børs i uken som gikk var Kjell Inge Røkke. Etter flere tunge uker, med et verdifall på 1,7 milliarder, steg verdien på aksjene hans i Aker med 246 millioner kroner sist uke. Og for et par uker siden fikk han også 589 millioner kroner i utbytte fra Aker.Sverre Farstad hadde den største tilbakegangen, med 33 millioner kroner, men det ble mer enn oppveid med utbyttet fra Farstad Shipping på nesten 42 millioner kroner.
hadde en ny, god uke og aksjene hans i Orkla steg med nye 175 millioner kroner, og det kom etter en oppgang på 250 millioner kroner uken før og et utbytte på 684 millioner kroner.Etter fire uker med en verdiøkning på 1 milliard kroner i uken, stoppet det litt opp i uken som gikk, og aksjene til John Fredriksen på Oslo Børs steg bare med 28 millioner kroner, til 41,75 milliarder kroner.Siden nyttår er de blitt 6,65 milliarder kroner mer verdt og ifølge Bloombergs milliardæroversikt er , tilsvarende 86,5 milliarder kroner. Da er det bare 58 personer i verden med en større formue. la bak seg en ny, god uke. Sist uke steg aksjene med 108 millioner kroner i verdi, og de to foregående ukene steg verdien med tilsammen 749 millioner kroner. På toppen av det har det også tikket inn 130 millioner kroner i utbytte. For hver krone Norwegian stiger eller faller på Oslo Børs blir Kjos 7,9 millioner rikere eller fattigere. I uken steg Norwegian og Kjos ble 14 millioner kroner rikere.Da sitter Kjos med aksjer for knapt 2,3 milliarder kroner i Norwegian. RCL steg videre i uken som gikk. Det gjorde at medlemmene av , som sitter med store aksjeposter i rederiet, kan se tilbake på en ny, god uke.Samlet steg familiens aksjer i RCL med 359 millioner kroner i verdi. Da har verdien på familiens RCL-aksjer steget med over 1,2 milliarder kroner i verdi på en måned. I tillegg får de nå utbytte på tilsammen 33 millioner kroner. De rikeste på Oslo Børs eide ved utgangen av uken børsnoterte aksjer til en verdi av 97,6 milliarder kroner, tilsvarende 5,6 prosent av verdien av alle selskapene som er notert på Oslo Børs.Til sammenligning steg hovedindeksen med 0,3 prosent. Så langt i år har Oslo Børs steget 10,2 prosent, mens den de siste tolv månedene er opp 21,5 prosent.(Tallene er i millioner kroner)